Další část nového programu ND: Vzdělávání a školství, výchova a osvěta

Vzhledem k politickému dění, ve kterém pražská havlérka zneužívá mladistvé k politickým nátlakovým akcím, což se jí bohužel daří, neboť si za 30 let svého režimu vychovala svoji „poslušnou“ generaci, rozhodli jsme se uveřejnit tu část našeho nového programu, která se týká školství, vzdělávání a výchovy k národní hrdosti.

Celý text