Z nového programu ND 2018: Ochrana státu a národa (stručné teze)

Pokud již došlo zejména v minulých 30 letech k menším nebo větším škodám na národním organizmu a k ztrátám zdrojů, jenž nám poskytovala naše půda, průmysl, pracující občané a jiné, původně naše, bohatství, je nutné tyto škody a ztráty napravit a to, co bylo naše, si znovu vzít zpět. Národnímu státu, případně jeho občanům, se musí znovu dostat do vlastnictví česká půda, nerostné bohatství, suroviny, strategické podniky a finanční sektor. Proto bude v některých případech přistoupeno k zestátnění za úhradu.

Celý text