Národní demokracie zakládá FONS. Fond na obranu nespravedlivě stíhaných

Dnešní politicky korektní doba vyžaduje odvahu, má-li člověk vyjádřit svůj svobodný názor, který je v rozporu s většinovým míněním, jež média hlavního proudu vytvářejí. Nezřídka se stává, že je takový projev následně kriminalizován. Oficiálně máme svobodu slova, ale známé justiční případy z poslední doby ukazují, že je často jen na papíře.
Národní demokracie je stranou, která svá tvrzení formuluje otevřeně a z pohledu současného systému možná radikálně a k témuž vybízí i své členy a příznivce. Uvědomujeme si, že systém ve snaze zastrašit či exemplárně potrestat může občany za projevený názor v účelových kauzách stíhat. Takové lidi nechce Národní demokracie v podobné situaci nechat na holičkách. Nejen pro své členy proto zřizuje Fond na obhajobu nespravedlivě stíhaných (FONS).

Z tohoto fondu je připravena alespoň symbolicky poskytnout příspěvek na úhradu nákladů právního zastoupení těch, kteří jsou stíháni za názory, již jsou v souladu s názory a ideovým směřováním Národní demokracie. Naše strana bude několikrát do roka (či podle potřeby častěji) zveřejňovat justiční případy, které jsou dokladem toho, že u nás svoboda slova v pravém slova smyslu neexistuje. Těmto lidem pak poskytne finanční podporu.

Národní demokracie proto vybízí všechny, kterým na svobodě slova záleží a kterým se myšlenka takového fondu (společného pro celou národoveckou scénu) líbí, aby tento fond pomohli naplnit. Dary do tohoto fondu lze posílat na účet Národní demokracie (204 040 987/0300) s variabilním symbolem 240415. Národní demokracie garantuje, že dary s tímto variabilním symbolem nepoužije na žádné jiné účely. Stav a pohyb takto účelově vázaných prostředků bude transparentně zveřejněn na webových stránkách ND.