Národní demokraté v Polné! S Erikem Sedláčkem a Pavlem Kamasem po stopách Anežky Hrůzové

anezka

Představitelé Národní demokracie se v úterý 31. března vydali do Polné, navštívili hrob Anežky Hrůzové i místo, kde byla o Velikonocích 1899 zavražděna, a setkali se s občanským aktivistou Erikem Sedláčkem a nakladatelem Pavlem Kamasem.

Společně si tak připomněli památku nevinné dívky, za jejíž vraždu byl odsouzen polenský Žid Leopold Hilsner. Tento hrůzný čin vyvolal značnou odezvu v nejširších vrstvách českého národa, semkl jej a výrazně přispěl k přesvědčení o nebezpečnosti a škodlivosti židovského živlu. Ať už to s vraždou Anežky Hrůzové bylo jakkoli, nezpochybnitelným faktem zůstává, že tzv. hilsneriáda se stala symbolem a výmluvným svědectvím o zdravém stavu tehdejšího národního společenství, jež se instinktivně postavilo proti židovské zvůli, nadvládě a hrozbě. Ta bohužel přetrvává dodnes.

IMG_4975

Přes velmi nepříznivé počasí do Polné dorazili předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš, místopředseda strany Ladislav Zemánek a předseda ekonomické komise Zdeněk Dýčka. Návštěvy využili k prohlídce města, v rámci níž zavítali i do bývalého židovského ghetta a na židovský hřbitov. V nedalekém lese Březince pak položili květiny na symbolický hrob Anežky Hrůzové a doplnili stávající informační tabuli, tradičně opatřenou vlajkou Evropské unie, svou vlastní, neboť ta věrněji odráží skutečný stav věcí. Boj proti lži nutno vést na všech frontách!

Proto vedení Národní demokracie s radostí uvítalo setkání s Erikem Sedláčkem a Pavlem Kamasem, kteří proti lžím už léta aktivně bojují. Společně spolu diskutovali nejen o politické situaci v České republice a dalších evropských zemích, ale i o perspektivách budoucího vývoje. Pozitivně lze hodnotit fakt, že v řadě zásadních otázek se všichni přítomní shodli. Setkání v Polné ve dnech výročí tragických událostí z jara 1899 položilo pevné základy pro budoucí spolupráci, ať už v jakékoli formě.

Polná
Na místě vraždy. Zleva doprava: Adam B. Bartoš, Ladislav Zemánek, Erik Sedláček, Pavel Kamas

 

 

Polná
Nová informační tabulka. Obsahuje následující text: „Na tomto místě byla o Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná dívka Anežka Hrůzová. Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“