Zdravice předsedy Akce D.O.S.T „1. táboru lidu“ proti imigraci

Bohužel ne všichni řečníci mohli na středeční demonstraci vystoupit. Čas nezbyl ani na přečtení zdravice předsedy Akce D.O.S.T. Petra Bahníka, a ačkoliv všichni účastníci si jistě povšimli přítomných vlajek Akce D.O.S.T., samotný předseda nemohl být přítomen. Slíbili jsme veřejně, že jeho slova zveřejníme alespoň na webu, čímž tento svůj slib plníme.

Celý text

Domobrana? Ano!

Invaze nelegálních imigrantů začíná zasahovat také naši republiku a počty zadržených (tedy „zachráněných“ a pro azylové řízení určených) cizinců nebezpečně narůstají! Proud imigrantů sílí, je třeba tomu čelit, ale moc se toho neděje!

Celý text

Vlastizradu mají na svědomí vlastizrádci

V těchto dnech koluje po internetu dopis s naléhavou výzvou, kterým se obracejí na předsedu vlády, a aby jejich výzva získala patřičný punc, nechali pod ni podepsat známou skvadru lidskoprávníků z havlistické kavárny, jejichž podpis nechybí pod žádnou peticí. A pro případ, že by předseda vlády neposlechl, ……

Celý text

Pochod za rodinu, proti praktikám norské sociálky

V sobotu 30. května se v mnoha zemích Evropy pořádají protesty proti svévoli norské sociálky. Ta v mnoha případech – včetně českých dětí Michalákových – nerespektuje přirozené rodinné vazby a odděluje děti od rodičů. Přestože takové případy najdeme bohužel v každé zemi (i mnoho z nás může říci „JE SUIS MICHALÁKOVÁ“), norský Barnevernet je v současnosti patrně nejkřiklavějším příkladem ničení rodinných vazeb státní mocí.

Celý text

Národní demokracie zakládá FONS. Fond na obranu nespravedlivě stíhaných

Dnešní politicky korektní doba vyžaduje odvahu, má-li člověk vyjádřit svůj svobodný názor, který je v rozporu s většinovým míněním, jež média hlavního proudu vytvářejí. Nezřídka se stává, že je takový projev následně kriminalizován. Oficiálně máme svobodu slova, ale známé justiční případy z poslední doby ukazují, že je často jen na papíře.

Celý text

Obrana pana prezidenta (Otevřený dopis akademické obci)

Vážení představitelé akademické obce, přátelé, spoluobčané naší drahé vlasti, dovolte mi prosím krátce se spolu s Vámi i se všemi lidmi dobré vůle, jimž poctivě záleží na pokoji, míru a prosperitě v naší společné rodné zemi i v celé Evropě, zamyslet nad rozhodnutím pana prezidenta Miloše Zemana, plynoucím ze zjištěných a pečlivě ověřených faktů, nejmenovat tři kandidáty na titul vysokoškolského profesora.

Celý text

Podrobný program Národní demokracie je na světě! Čtěte zde

Po mnohaměsíční práci předkládáme veřejnosti podrobný program Národní demokracie, prozatím rozdělený do deseti tematických okruhů. Podoba programu ještě není konečná. V následujících měsících bude postupně rozšiřován tak, jak to okolnosti budou vyžadovat. Podrobný program plynule navazuje na nedávno zveřejněný Program ve zkratce. Věříme, že se nám tímto krokem podařilo ukázat, že alternativy politického vývoje existují a že Národní demokracie je relevantní a seriózní politickou stranou, která svůj úkol bere vážně. Program si můžete přečíst ZDE.

Celý text

Hrůza před plzeňskou radnicí

Fangle, mávátka, odznáčky a šátky s americkou vlajkou, tímto vším byli vyzbrojeni členové uvítacího výboru, který se spontánně v počtu několika set jedinců shromáždil před Plzeňskou radnicí, u příležitosti návštěvy amerického velvyslance a delegace amerických vojáků v Plzni.

Celý text