Pozvánka na Pochod pro život 2017

 
V sobotu 22. dubna 2017 proběhne v Praze tzv. „Národní pochod pro život a rodinu“, kterého se zúčastní i zástupci Národní demokracie. Naše strana má ochranu tradiční rodiny pevně zakotvenou ve svém programu, stejně tak jako ochranu lidského života od jeho početí až do přirozené smrti. V době, kdy potomci kdysi slavné evropské křesťanské civilizace vymírají, je nezbytně nutné podporovat prvky tradiční rodiny, mezi které patří rodina pevná jako skála v tradičních rolích otec-matka-děti, postavená na křesťanské morálce a národních zvycích.

 
Národní pochod pro život a rodinu je pravým opakem zvrhlého Prague pride, který se neštítil otevřeně podpořit také americký velvyslanec v ČR Andrew Shapiro a také vedoucí pražští úředníci a zvolení zástupci. V situaci, kdy obyvatelstvo Evropy vymírá, je zcela nepřípustné, aby se veřejně podporovaly podobné zvrácenosti. Před několika lety byl dokonce Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, vyveden z prostředí akce policisty, když zastavil spolu s dalšími odvážlivci průvod duševně nemocných homosexuálů.
 
Naše strana by v Poslanecké sněmovně navrhla takové zákony, které by štědře podpořily natalitu českých občanů a motivovaly by páry k založení rodiny, na rozdíl od zákonů, které dnes vedou k pravému opaku, tedy odkládání manželství a přivedení potomků na svět. Systémové strany typu ČSSD, ANO, TOP09 (ať se někdy tváří konzervativně) podporují evropskou integraci a tím nepřímo podporují zvrácenou ideologii neomarxismu, tedy nahrazení „domorodé“ populace „novými evropany“ (imigranty ze zemí třetího světa).
 
Jejich prohlášením typu „kdo bude pracovat na české důchodce za 10 let?“, „nejsou tu lidi“ anebo „imigrace ozdraví český pracovní trh“ a dalším nesmyslným výrazům (tzv. evropský newspeak) se jen smějeme. Ano, je tu problém s klesající křivkou natality, ale řešit jej importováním cizorodých obyvatel, mnohdy kulturně neslučitelných s naším prostředím, není řešení, ale naopak přilévání benzínu do ohně. Nesmysl. Rafinovaný klam.
 
Proč (dočasně) vládnoucí politici raději neřeknou, že se zasadí o plnou podporu rodin s dětmi? Že nebudou házet klacky pod nohy rodinám s dětmi, jako to dělají nyní? Protože to není jejich cíl, tedy cíl jejich loutkovodičů. Tihle zločinní pokrytci zvolení lidem naší země chtějí tento zvolený lid s pomocí prvků tzv. frankfurtské školy „krok za krokem“ nahradit.
 
Národní demokracie zve všechny své kolegy a příznivce, všechny spoluobčany na sobotní Národní pochod pro život a rodinu.
 
Manuel Gabriel Nuněz
člen Národní demokracie