STRANA

Vážení spoluobčané,

ABB_predseda01předstupuji před Vás jako předseda politické strany Národní demokracie, jejímž cílem není nic menšího, než vymanit Českou republiku ze spárů nadnárodních organizací a vrátit jí ztracenou suverenitu, stejně jako obnovit ve společnosti tradiční řád a úctu ke staletími prověřeným hodnotám. Chceme, abychom to byli my sami, obyvatelé Čech, Moravy a Slezska, kteří budeme ve vlastní zemi rozhodovat o svém osudu.

Vědomi si odkazu našich předků i zodpovědnosti vůči našim dětem, chceme bránit naši vlast a národ před všemi rozkladnými vlivy a pracovat na jeho slavnější a zářnější budoucnosti.

Zvu Vás k práci na tomto náročném, ale zároveň i velkolepém a slavném úkolu.

Vlasti zdar!

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie