Čestné členství

Cest   Vážíme si těch,
kteří svým životem,

prací a osobní obětí
vždy dělali čest naší
zemi a národu.

 

 Jan Skácel – I. čestný člen Národní demokracie

Jan_SkacelSněm Národní demokracie udělil dne 6. září 2014 čestné členství ve straně Mgr. Janu Skácelovi u příležitosti jeho 80. narozenin a jako ocenění za jeho celoživotní přínos českému vlasteneckému hnutí, za jeho obranu národovectví a konzervativních hodnot.

Životopis Jana Skácela