Program ve zkratce

NE BRUSELU, ANO EVROPĚ!

 • sebevědomě za české národní zájmy
 • nevměšování do vnitřních záležitostí cizích států
 • boj proti Bruselu a americkému diktátu
 • strategické spojenectví s Ruskem
 • narovnání vztahů s německým národem

VOJÁKY V ČASE POTŘEBY BUDEME VŠICHNI! 

 • okamžité vystoupení z NATO a vyhlášení neutrality ČR
 • obnovení základní vojenské služby a silná armáda
 • „zbraň do každé rodiny“
 • místo sledovacích systémů více policistů do ulic
 • přísný dohled nad tzv. občanskou společností

ZAVEDEME ŘÁD A POŘÁDEK! 

 • silný a výkonný stát pro občany
 • zákony musejí platit pro všechny: konec pozitivní diskriminace
 • volební právo není samozřejmostí
 • snížení hranice pro vstup do sněmovny na 3%
 • NE omezování kouření

MÍSTO KULTURY SMRTI ŽIVOT A RODINA

 • ochrana tradiční rodiny, tvořené mužem, ženou a dětmi
 • ochrana lidského života od početí až do přirozené smrti
 • likvidace zločinné juvenilní justice
 • odmítnutí lživých „práv“ homosexuálů a dalších sexuálních menšin
 • radikální změna rozvodového řízení

NE POLITICKÉ CENZUŘE!

 • média nám nesmějí vládnout, ale sloužit
 • tuzemská média do českých rukou
 • rovný přístup do státních médií
 • zákaz reklamy zaměřené na děti a mladistvé
 • omezení pornografie a dalších škodlivých jevů

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ VE ZDRAVÉM DUCHU

 • státní školství zdarma
 • kvalitní vzdělání všem, ale univerzity jen pro nemnohé
 • boj proti škodlivým ideologiím
 • tradiční postupy místo digitalizace, autorita místo rovnostářství
 • podpora domácího vzdělávání

MÍSTO SEXU A NÁSILÍ KRÁSU A VZNEŠENOST 

 • rozvoj národní kultury podmínkou národní existence
 • podpora uměleckého i neuměleckého spolkového života
 • konec šikaně ze strany Ochranného svazu autorského
 • návrat kultury na venkov
 • konec devastaci krajiny i měst

KDO NECHCE PRACOVAT, AŤ NEJÍ! 

 • demontáž přebujelého sociálního státu
 • omezení a zjednodušení sociálních dávek
 • dávky hlavně rodinám, ne jednotlivcům
 • legalizace „švarcsystému“
 • návrat odborů ke skutečnému hájení práv zaměstnanců

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

 • podpora školní tělovýchovy
 • sport pro celý národ
 • odstranění nekoncepčnosti ve financování sportu
 • větší spravedlnost při rozdělování peněz
 • nahrazení Sazky Státní loterijní společností