Usnesení z V. jednání Národního kongresu v Olomouci

narodni_kongres

Národní kongres (NK), který je platformou samostatných a rovnoprávných stran a hnutí a jehož účelem je dosažení politických cílů spočívajících v obhajobě národních zájmů

1.

hodnotí činnost vlády jako nedostatečnou a odporující zájmům národa, pokládá ji tudíž za nelegitimní a důrazně ji žádá, aby okamžitě podala demisi, protože není schopna řešit zásadní životní otázky České republiky a nedodržuje předvolební sliby a program, za který byla zvolena;

prezidenta republiky Miloše Zemana žádá, aby po demisi vlády ustavil vládu národní záchrany, která bude důsledně obhajovat zájmy národa, a současně inicioval společné zasedání parlamentů České republiky, Slovenské republiky a Maďarska za účelem koordinace postupu, který by zamezil jakémukoli přísunu ilegálních migrantů;

v rámci tohoto postupu pak od prezidenta republiky požaduje, aby činnost této nové vlády byla koordinována se Slovenskou republikou a Maďarskem a současně požaduje, aby na základě takto vzniklé situace hlava státu vstoupila do jednání s nově zvolenou polskou vládou a polským prezidentem, aby se tak ujasnily vztahy mezi zeměmi V4;

a současně vyzývá náš národ, Čechy, Moravany a Slezany, aby zapomněli na místní a skupinové rozpory a sjednotili se k obraně základních zájmů naší společnosti

2.

vítá spontánní vznik domobraneckých oddílů, k jejichž zakládání vyzval. Vítá také připravenost deklarovanou představiteli Československých vojáků v záloze (ČsVvz) bránit zemi před nelegální migrací;

vyslovuje se pro větší profesionalitu vznikající Národní domobrany ČR a zmocňuje předsedu Národní demokracie, aby v této věci jednal s představiteli ČsVVz o bližšší spolupráci.

v Olomouci dne 7. listopadu 2015

Jan Skácel
tiskový mluvčí Národního kongresu