Zveme vás na přednášku: Sto let bitvy u Zborova (přednáší Doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.)