Předmluva pana VK k publikaci HUMAN EX MACHINA: Úsvit posthumanismu a vlády strojů

Žijeme v době, která přehlíží potřeby člověka a staví na vyšší úroveň jiné hodnoty. Těmi jsou ochrana přírody, ochrana klimatu, ochrana zvířat, ochrana migrantů, ochrana práv menšin na úkor většin, ochrana a preference sexuálních odchylek na úkor heterosexuální většiny. Ochrana práv dítěte na úkor práv rodičů. Rozbíjení rodin a odebírání dětí. Omezování provozu klasických aut uplatňováním nesplnitelných emisních limitů a přechod na elektromobily, které budou schopny dopravovat osoby jen na omezenou vzdálenost. Neustálý růst cen nemovitostí a jejich nedostupnost pro soukromé vlastnictví. Stále více preferované modely sdílené ekonomiky. Větší a větší kontrola jedince a špehování, sledování zvyků a aktivit. Přechod společnosti k bezhotovostním platbám. Stále více systémů v lidském životě řídí programy umělé inteligence. Toto všechno jsou společné příklady, které oznamují novou lidskou éru tzv. posthumanismu.
Je to nová doba, kdy člověk a jeho život již není na vrcholu žebříčků světových hodnot. Člověk je naopak vykreslován jako škůdce, znečišťovatel planety, plýtvač planetárních zdrojů, rasista, xenofob a homofob. Novým cílem pro dosažení ideálního světa budou stroje, roboti, kybernetické systémy a umělá inteligence. Auta již nebudou řídit lidé, ale umělé inteligence, protože lidem už nebude dána důvěra pro řízení a rozhodovací procesy, a tím nemám na mysli jen řízení aut, ale řízení čehokoliv a rozhodování o čemkoliv. Systémy umělé inteligence budou řídit dopravu, kontrolovat internet, budou dbát na bezpečnost, ale budou i nahrazovat role správních orgánů a soudců. Člověk bude pomalu omezován v pohybu, ve svobodě rozhodování, ve svobodě nakupování, stravování a v dalších oblastech života. Spolu s koncem síťové neutrality, která právě nastala v USA, si už brzy na internetu neotevřete jiné stránky, než ty od velkých nadnárodních korporací, protože malé servery a blogy nebudou mít peníze na zaplacení datového pásma, aby se jejich data po zpoplatněné internetové dálnici k vám dostala. Svoboda se stane samizdatem. Toto všechno jsou procesy, které v rámci posthumanismu jsou součástí 4. průmyslové revoluce, která také někdy bývá označována jako Brave New World. Svět, ve kterém se nebudete chtít ráno probudit, protože život bude pro člověka v posthumanistickém světě hotovým peklem.

Planetu Zemi čeká nová epocha, stroje nahradí lidi v mnoha oblastech života a v jedné chvíli to nebude stroj, který se bude chtít podobat člověku, ale bude to člověk, který bude toužit přenést své vědomí do kybernetického prostoru a stát se nesmrtelným. Vrcholem touhy člověka v éře posthumanismu se stane singularita, splynutí člověka a stroje. Člověk se stane Bohem v těle stroje – Human Ex Machina. Tato kniha je kompilací textů a fragmentů z kapitol, které čerpají ze současných dostupných informací o celé problematice 4. průmyslové revoluce. Představuje nezbytný základ pro pochopení procesů, které probíhají okolo nás, ale nevěnujeme jim pozornost. Tiché kroky přináší armády pomocníků, kteří kladivy rozbijí náš starý svět, který jsme znali a nahradí ho novým, kterému mnozí z nás nebudou rozumět. Ti z nás, kteří nepodlehnou, budou hledat záchranu v rodinném kruhu. Svět okolo nás ale bude zničen a na jeho základech vyroste v rámci globálních procesů nová a dosud nepoznaná civilizace, která nepozná jiného Boha, než toho ze stroje, kterého postaví sám člověk k obrazu svému.

Jedním z hlavních motivů a krédem globalistů v éře 4. průmyslové revoluce je báseň Dylana Thomase, básníka z Walesu z roku 1951, která získala slávu v hollywoodském filmu Interstellar.

„Do not go gentle into that good night, old age should burn and rave at close of day. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.“
„Nekráčejte lehce do té dobré noci, starý věk by měl shořet se soumrakem dne. Nekráčejte lehce do té dobré noci, hněv, hněv proti umírání světla.“

Tato alegorie je nosným pilířem konceptu pádu naší civilizace a film Interstellar je jedním z hlavních programovacích vektorů globalizace, který odhaluje, co se bude odehrávat na planetě Zemi. Je to symbol a signál pro ty, kteří vědí. Tato kniha vám pomůže pochopit a odhalit souvislosti, abyste věděli také. Děkuji Adamu B. Bartošovi za korektury a pomoc při vydání této knihy.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Aeronet.cz

publikaci (která vychází jako sešit č. 6 edice Národovecká knihovnička) je možné objednat zde