Profil místopředsedy ND Mgr. Františka Němce

Mgr. František Němec se narodil 15. července 1976 v Praze do rodiny diplomata a učitelky MŠ. Díky otcovu zaměstnání své první roky částečně prožil v Argentině, kde také zahájil školní docházku v české škole při zastupitelském úřadu. Po absolvování Střední odborné školy logistických služeb a několika stáží v soukromých firmách začal pracovat pro velkou českou logistickou firmu jako obchodní zástupce.

Ještě během studia na střední škole ve svých osmnácti letech vstoupil do politické strany SPR-RSČ. „V té době jsem věřil, že je to jediná politická síla v zemi, která může změnit nastavený polistopadový vývoj, se kterým jsem nebyl spokojen,“ vzpomíná dnes. Aktivně se tehdy zapojil do práce strany, fungoval například jako oblastní zástupce pro Prahu 9, byl členem okresní volební komise a aktivně se podílel na práci ve volebních kampaních. Členem strany byl do roku 2000.

„Vždy mne zajímala oblast bezpečnostních složek, dá se říci, že to byl a je můj koníček,“ říká také. Proto v roce 2004, po absolvování náhradní vojenské služby a Základní odborné přípravy na Střední policejní škole MV v Praze, nastoupil k Polici ČR. Přidělen byl na základní útvar – místní oddělení PČR.

V roce 2006 přešel z místního oddělení na Službu kriminální policie a vyšetřování – oddělení hospodářské kriminality. V témže roce začal distančně studovat na VŠ bakalářský obor Veřejná správa, později magisterský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia.

V roce 2012 na vlastní žádost odchází, již jako komisař – vyšetřovatel hospodářských trestných činů, do civilu a nastupuje do rodinné firmy zabývající se podnikáním v oblasti financí a nemovitostí, kde pracuje dodnes.

V roce 2014 vstupuje do Národní demokracie, protože mu jsou blízké její národně-konzervativní ideje. „Ke vstupu do strany jsem se rozhodl poté, co u mne převážil pocit, že nemá smysl politiku sledovat pouze pasivně a jednou za čas jít volit, ale že politická situace v naší zemi je natolik vážná, že je potřeba se zapojit aktivně a s podobně smýšlejícími lidmi se postavit na obranu svobody a tradičních hodnot, které jsou čím dále tím více atakovány ze strany bruselských byrokratů a jejich domácích vazalů,“ popisuje svoji motivaci opět se zapojit do politiky.

Téměř okamžitě po vstupu do strany založil místní organizaci ND Praha 9 a stal se jejím předsedou, v podzimních komunálních volbách kandidoval na třetím místě společné kandidátky Národního kongresu do magistrátu hl. města Prahy (tedy jako dvojka národních demokratů) a hodně se angažoval ve volební kampani.

Po sloučení několika pražských místních organizací ND do jedné celopražské byl zvolen jejím předsedou. Na III. sjezdu strany, 28. října 2015, byl zvolen členem předsednictva strany a na IV. mimořádném sjezdu, 26. listopadu 2016, byl zvolen místopředsedou ND.

František Němec je ženatý, má syna a dceru. Mezi jeho zájmy patří četba, turistika, historie a geopolitika.

Frantisek_Nemec