Kultura

Kultura: Místo sexu a násilí krásu a vznešenost!

  • rozvoj národní kultury podmínkou národní existence
  • podpora uměleckého i neuměleckého spolkového života
  • konec šikaně ze strany Ochranného svazu autorského
  • návrat kultury na venkov
  • konec devastaci krajiny i měst

Záchrana a rozvoj české kultury jsou nezbytné pro existenci našeho národa. Český národ bez české kultury není vůbec myslitelný. Proto považujeme současný stav, kdy nás válcuje uniformní globalizovaná pseudokultura, za alarmující. I v oblasti kultury proto Národní demokracie chystá velké změny.

Podporu z veřejných peněz dostanou jen ty kulturní počiny a aktivity, které splní přísné estetické a etické požadavky. Uměním totiž ani zdaleka není vše, co se za umění vydává. Moderní „umění“ šíří úpadkovou, degenerovanou, odpornou a pornografickou pakulturu, které je zásadní kategorie krásna naprosto cizí. Současné „umění“ opěvuje sex, hédonismus, ošklivost a násilí. Něco takového nemá ve zdravé společnosti místo, natož nárok na podporu z peněz nás všech.

Hodláme podporovat umělecké i neumělecké spolky, neboť jejich společenská role je – jak se ukázalo na příkladu první republiky – nenahraditelná. Stovky a tisíce amatérských i poloprofesionálních uměleckých těles tehdy tvořily základ národního uvědomění a vlastenectví. Bylo to prostředí, v němž různé společenské vrstvy spolupracovaly na společném díle, které člověka zušlechťovalo a dávalo mu možnost seberealizace a v němž se zároveň zcela přirozeně vytvářely budoucí elity.

Sloučení Národního divadla a Státní opery je umělecky neomluvitelný čin, který stál mnoho peněz a který zcela zlikvidoval zdravou konkurenci mezi těmito dvěma institucemi. Provedeme důkladný finanční a umělecký audit divadla i opery a také všech prostředků vynaložených v těchto divadlech za posledních deset let.

Ochranný svaz autorský je příkladem všemocné soukromé organizace, která šikanuje živnostníky. Je nepřijatelné, aby živnostníci museli platit autorské poplatky za hudební produkci, která není předmětem zisku. Autorská práva mohou být vymáhána pouze státní organizací, a to za jasně stanovených podmínek. K tomu je nutná celospolečenská diskuse na všech úrovních.

Ministerstvo kultury musí podporovat i mimopražská divadla, která jsou doposud spravována městy. Tato divadla doslova živoří, navíc prováděná výběrová řízení vyvolávají podezření z manipulace, jelikož se do čela těchto institucí dostávají buď naprosto nezkušení jedinci, anebo lidé, kteří k danému divadlu nemají vůbec žádný vztah. Zásadní význam má i rozvoj kulturního života na venkově.

Národní demokraté zastaví devastaci krajiny, měst a obcí. Krajinu je třeba kultivovat, citlivě se o ni starat, a ne prznit rozsáhlou výstavbou satelitních čtvrtí a poloprázdných hal a skladů. Výstavbu v historických částech měst dovolíme jen v případě, že bude v architektonickém souladu s okolní zástavou. Za velmi důležitou považujeme i podporu zeleně ve městech, aby prostředí pro život obyvatel bylo co nejpříjemnější.