Sport

Sport: Ve zdravém těle zdravý duch

  • podpora školní tělovýchovy
  • sport pro celý národ
  • odstranění nekoncepčnosti ve financování sportu
  • větší spravedlnost při rozdělování peněz
  • nahrazení Sazky Státní loterijní společností

Sport je důležitou součástí našeho života. Přispívá k lepšímu tělesnému, a tudíž i duševnímu stavu. Vzhledem k tomu, že dorůstající generace mají ke sportu a tělesným aktivitám čím dál negativnější vztah a většinu volného času tráví u počítače či televize, cítí Národní demokracie povinnost zasadit se o změnu i v tomto směru. Je pochopitelné, že ne každý má pro sport patřičné dispozice. To však nemůže být důvod pro to, aby na tělesné aktivity úplně rezignoval.

Dvojnásob to platí o dětech a dospívajících. Jejich tělesný rozvoj musí stát podporovat, a proto budeme prosazovat zvýšení hodinové dotace na výuku tělesné výchovy na základních a středních školách, budeme pro větší finanční podporu sportovních spolků tak, aby byly dostupné co největšímu počtu lidí ve všech koutech republiky, a pokusíme se i o obnovu spartakiádní tradice. Rádi bychom tím zpopularizovali tělesná cvičení, vyvolali zdravou soutěživost mezi jednotlivými školami a spolky a posílili v mladých lidech nejen pocity sounáležitosti a potřebu spolupráce s druhými, ale i pocity hrdosti.

Ač si uvědomujeme, že je zapotřebí podporovat vrcholový, profesionální sport, jsme toho názoru, že ten by měl finanční zdroje hledat především u soukromých sponzorů. Pro národ je důležitější zdraví a dobrá tělesná kondice co největšího počtu jeho příslušníků než úspěchy profesionálů na olympiádách. Proto budeme větší důraz klást na sport amatérský, zato masový. Z toho důvodu upravíme současnou metodiku rozdělování výše státních příspěvků, která zvýhodňuje velké olympijské sporty.

V současnosti funguje dvoukolejný systém financování sportu, rozdělený mezi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český olympijský výbor (ČOV). To přispívá ke zbytečným zmatkům a nekoncepčnosti, tak typické pro český stát. Tuto dvojkolejnost tudíž zrušíme, čímž se systém zpřehlední a dojde i k finanční úspoře.

Díky současnému systému financování sportu nemohou o financování žádat ty sportovní spolky, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a organizace, které nejsou uznány ze strany ČOV. Jde zejména o Českou unii sportu a Sdružení sportovních svazů České republiky,  ale také o Asociaci školních sportovních klubů České republiky,  Orla, Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, Českou asociaci Sport pro všechny, UNITOP ČR,  Klub českých turistů a další, jakož i celý požární sport, kterému se prokazatelně věnuje v pravidelných soutěžích téměř 50 tisíc mladých sportovců do osmnácti let. Je zřejmé, že tento nespravedlivý přístup musíme změnit.

Nehodláme rovněž prodloužit loterijní licenci zprivatizované společnosti SAZKA, která část zisků z loterie postupuje Českému olympijskému výboru. Naším cílem je nahrazení SAZKY Státní loterijní společností, jejíž výnosy budou použitelné výhradně pro financování sportu.