fbpx

Program ve zkratce

Hlavní body dlouhodobého programu Národní demokracie | motto: Nacionalismem proti kulturnímu marxismu, stavovskou demokracií proti liberalismu

 

Ochrana státu a národa

– Zachování českého národa a jeho prosperita, ubránění prostoru k jeho životu.

– Znovunabytí práva spravovat si svobodně své vlastní záležitosti a prosazení českých národních zájmů

– Zásadní transformace české společnosti a návrat k jejím duchovním kořenům

– Ochrana českého jazyka a kultury, odmítnutí anglikanismů a amerikanismů.

– Preference obecného blaha k užitku všech, kteří se svojí prací na vytváření hodnot podílejí, nebo v aktivním věku podíleli. Nadřazovat zájmy celku nad zájmy jednotlivce.

– Navrácení se k domovu, rodině, sami k sobě, k české duši.

– Rodina je základem národa a je tvořená otcem, matkou a dětmi. Děti budou vychovávány v lásce a uznávání autority rodiny a státních autorit.

– Svoboda slova bez omezení, šířená všemi způsoby bez jakékoliv trestní perzekuce.

– Ochrana přírodního bohatství a půdy a jejich využívání ve prospěch českého státu a jeho občanů.

– Zachování české koruny a získání kontroly nad naší měnovou politikou. Korunu postupně krýt zlatem a dalšími komoditami.

– Soukromé vlastnictví musí zůstat nedotknutelné

 

Oddlužení státu a obyvatelstva

– Rychlé oddlužení státu a obyvatelstva – program Milostivé léto 

– Zrušit soukromé exekutory, zakázat hazard, omezit sázení a zpřísnit legislativu týkající se drog

 

Odmítnutí migrace z Afriky a Asie

– Odmítnutí migrace z Afriky a z Asie a to i tzv. legální, zastírané studiem, lázeňským pobytem apod.

– Hranice musejí být střeženy a nelegální vstup chápán jako nepřátelský akt.

– Naopak umožnit usídlení rozumného počtu původního evropského obyvatelstva ze zemí již jinými etniky obsazených.

 

Vystoupení z EU a z NATO zajištění bezpečnosti

– Vystoupení naší země z EU a z NATO je podmínkou národního obrození.

– Zavést princip neutrality. Na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti spolupracovat s okolními národy a dalšími zeměmi.

– Zajištění bezpečnosti země dvoustrannými či vícestrannými smlouvami.

– Vybudování regionální obrany. Přeměna pasivního obyvatelstva v obranyschopný celek

 

Nové zemské uspořádání

– Návrat k zemskému uspořádání. Vznikne Česká spolková republika tvořená samosprávnými historickými zeměmi Čechy, Morava a Slezsko a hlavním městem Praha.

– Kraje budou zrušeny. Samosprávné obce budou mít maximální subsidiaritu a získají podstatně větší pravomoci a finance pro svůj chod.

 

Nová organizace státního života – stavovský stát

– Napříč českou společností se vytvoří určitý počet profesních stavů. Lidé sdružení v profesních stavech volí své zástupce do stavovských a státních orgánů.

– President republiky, který je zároveň premiérem a vůdcem národa je volen v přímých volbách, napříč stavy.

– Systém správního řízení na všech stupních státu bude mít zákonem dané zpětné vazby, takže například při neschopnosti vlády či samotného presidenta může být tento republikovým parlamentem či soudem odvolán.

– Se zavedením stavovského státu zaniknou všechny politické strany.

– Výrobní prostředky vrátit do co největšího počtu českých rukou, to by přispělo k vyšší životní úrovni pracujících a k omezení sociálních výdajů.

 

Vzdělávání a školství, výchova a osvěta

– Naše školství a národní osvěta se musí změnit od základu

– Výchova dětí a mládeže musí být v duchu národní hrdosti, vlastenectví a přípravy na užitečné povolání.

– Bude bráněno indoktrinaci mládeže a tzv. lidskoprávní neziskovky budou eliminovány.

– Odmítáme inkluzi. Chceme se vrátit k osvědčenému systému zvláštních, nebo speciálních škol.

– Výchova občana bude směřována takovým způsobem, aby pochopil, že opravdové svobody může dosáhnout pouze poznáním, a to jak sám sebe, tak svého okolí.

– Odmítáme držet člověka v nevědomosti, a tím ho zotročovat.

– Veškerý talent musí být podchycen a musí být pro něj vytvořeny zvláštní podmínky s důrazem na to, že to talentovaní žáci společnosti v budoucnu vrátí.

– Stát se bude podílet na financování základního, středního a pouze části vysokého školství nezbytného pro chod společnosti. Zahraniční studenti si musejí studium a související náklady hradit ze 100 %.

– Ve školství bude dbáno na to, aby nepřevažoval multikulturní duch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít