Alena Drvotová

Alena DrvotováNarozena v Praze v roce 1955. Původem z Prahy –  Žižkova,  dnes  Kladno  (Praha mi vůbec nechybí!).

Stav:
Vdaná.  1 dcera (samozřejmě také vdaná), 1 vnučka:
upřednostňuji tradiční model rodiny, odmítám státní podporu  neúplných rodin (mnohdy účelově budovaných)  a cílené plození bastardů, o rodinách máma-máma/táta-táta ani nemluvě.

Vzdělání:
Gymnázium Na Pražačce  – přírodovědná větev   (1970-1974) – za komunistů prestižní škola.
Vysoká škola ekonomická  (1974-1978) – za komunistů již méně prestižní škola.
Institut oceňování majetku při VŠE v Praze (2003-2004) – obor Oceňování podniků – v rámci celoživotního vzdělávání.

Kariera:
za bolševiků pouze výkonné pozice (nesplňovala jsem principiální kvalifikační předpoklad a to: členství v KSČ).
V období : 1992 – 1996: finanční ředitelka Bateria Slaný a.s.
V období: 1997 – do současnosti: generální ředitelka PALABA a.s.
vedlejší činnost: zapsaný a činný soudní znalec v oboru ekonomika – oceňování podniků

Politická minulost:
Nikdy v žádné straně.
V období  2008-2010 zapálený a aktivní podporovatel a volič strany TOP 04 (to není překlep!), dnes zcela vystřízlivěný odpůrce onoho odporného projektu vzniklého za účelem přerozdělení  moci  a peněz, založeného na zradě mateřských stran (zejména KDU-ČSL a ODS), ze kterých představitelé TOP04 vzešli, ačkoliv jim  nic nebránilo tam jimi deklarované konzervativní hodnoty prosazovat.

Proč Národní demokracie?
Tuto stranu vnímám jako „nový“ subjekt s perspektivou a zejména úkolem: chránit hodnoty prověřené minimálně 2.000 let, chránit národní zájmy České republiky a jejích obyvatel, prosazovat spravedlivý řád zásluhovosti založený na schopnostech a na práci. Souzním s politikovou protikladu nejrůznějším pseudohumanistickým aktivitám a podivným sociálním a společenským experimentům. Naprosto se hlásím k její zahraničněpolitické orientaci. Na politické scéně roste skutečný a jediný  pravicově ukotvený subjekt. Navzdory široké frontě svých nepřátel.