fbpx

Členství

Staňte se členy Národní demokracie


ND_lion
POZOR! Stát se členem politické strany znamená být si vědom, že naplňování programu přináší i nemálo obětí pro soukromý život. Proto si důkladně rozmyslete, než odešlete přihlášku!! Získáte tím jen a jedině povinnosti. Přečtěte si náš program, naše články, a pak se rozmyslete, unesete-li obvinění z extrémismu, fašismu, nacismu, z nejrůznějších fóbíí. Pak postupujte podle pokynů, nebo nečiňte nic. Počítejte s tím, že se řídíme heslem “Ni zisk, ni slávu” a máme neustále na mysli Rašínovo varování “Za práci pro vlast se neplatí.” Naopak – v dnešní době je nutné leccos obětovat.

  1. Žadatel o členství si stáhne a zašle vyplněnou přihlášku, která obsahuje:
  • jméno, příjmení, titul
  • trvalé bydliště a kontaktní adresu
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
  • datum podpisu a podpis
  • čestné prohlášení
  1. Zároveň žadatel o členství vyplní a zašle informační dotazník s bližšími informacemi o sobě. O svém povolání, vzdělání, předchozím členství v politické straně či hnutí, svých znalostech, možnostech a schopnostech apod.
  2. Spolu s přihláškou zašle žadatel Výpis z rejstříku trestů. (Ani záznam nemusí být překážkou vstupu!)
    O výpis lze zažádat na každé poště, kde je tzv. czech point.

Všechny tři doklady zašlete na adresu:

Národní demokracie
Nechvílova 1844/3
148 00 Praha 4 – Chodov

Doklady jsou považovány za přísně důvěrné a jsou k nahlédnutí pouze předsednictvu a sekretáři. Jakýkoliv dotaz zašlete e-mailem na  info@narodnidemokracie.cz. (S výjimkou přihlášky lze zbývající dokumenty odeslat i naskenované na uvedenou e-mailovou adresu.)

Potvrzením členství je legitimace, kterou po kladném posouzení vedení strany zájemci o členství vystaví.

Před podáním přihlášky doporučujeme přečíst si Stanovy.

 

Ode dne podání přihlášky (tedy od doby, kdy byla přihláška přijata předsednictvem strany – datum se vyznačí na přihlášce) počíná běžet devadesátidenní lhůta, během které se žadatel stává čekatelem na členství.

Čekatel na členství je zařazen pod MO podle místní příslušnosti, na jejíhož předsedu obdrží kontakt. Předpokládáme, že se s ním čekatel co nejdříve spojí a navážou vzájemný kontakt. V případě, že v místě bydliště čekatele není dosud MO založena, čekatel spolupracuje především s tajemníkem strany. 

O přijetí či nepřijetí čekatele za řádného člena rozhodne předseda strany nejpozději 90. den od podání přihlášky.

Předseda strany si ke svému rozhodnutí může vyžádat písemné hodnocení čekatele a to od předsedy MO, pod kterou byl čekatel zařazen, nebo od tajemníka strany v případě, že pod MO zařazen nebyl.

O svém přijetí či nepřijetí za člena strany je čekatel písemně vyrozuměn a v kladném případě obdrží členský průkaz.

Pravidla placení členských příspěvků

Placení členských příspěvků je základní povinností člena, když členské příspěvky jsou v současnosti jediným plánovatelným a jistým příjmem, ze kterého se hradí nezbytné náklady na činnost strany.
Veškeré příjmy a výdaje jsou členům sděleny na výroční konferenci, na Sněmu a zejména pak jsou komplexně uvedeny ve výroční zprávě, která se též předkládá do Parlamentu ČR, je auditována a je samozřejmě plně k dispozici členské základně.

Výše poplatků

1000,-Kč/rok člen v produktivním věku

500,- Kč/rok student, důchodce (invalidní, starobní)

Pokud jsou členy Národní demokracie manželé, platí členské poplatky jen za jednoho z manželského páru. Roční členský příspěvek tak činí 1000,- Kč.

V případě, že se člen dostane do objektivní nezaviněné finanční tísně, může být dočasně od platby členských poplatků osvobozen. O toto osvobození musí člen písemně požádat (e-mailem, dopisem) předsednictvo Národní demokracie.

Frekvence placení poplatků

Členský poplatek je placen počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy vzniklo členovi členství.
Nově příchozí člen uhradí 1000,- Kč nejpozději do jednoho měsíce po oznámení o podmíněném přijetí. Dnem připsání částky na účet ND se z podmíněného členství stává právoplatné členství.
V následujícím období je členský příspěvek splatný do 30. dubna daného roku.
Členské příspěvky se platí:

Bankovním převodem na účet č. 220 114 5686/2010 (Fio banka)

Variabilní symbol pro rok 2017: 102017 (pro rok 2016: 102016, pro rok 2018: 102018 atd.)

Specifický symbol: přidělené členské číslo. Pro nově příchozího člena, který nemá ještě přidělené členské číslo, je specifickým symbolem jeho datum narození (např. narozený 9. 2. 1976 má S.S. 09021976)

 

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít