Odkaz Karla Kramáře

Karel_Kramar_Karel Kramář se po vzniku Československé republiky v roce 1918 stal prvním premiérem vlády ČSR. Byl rovněž dlouholetým předsedou Československé národní demokracie a později Národního sjednocení.

Patřil k hlavním oponentům prezidenta T.G. Masaryka, neboť na rozdíl od něho nebyl socialistou, ale vyznával národně konzervativní hodnoty. To se také projevilo v rozdílném přístupu k působení Československých legií v Rusku. Masaryk společně s Benešem prosazoval co nejrychlejší stažení legií a odevzdání zbraním bolševikům. Kramář naopak podporoval jejich boj na straně bílých generálů.

Kramář opakovaně varoval Západ před konečným vítězstvím ruských bolševiků. Na Pařížské konferenci vyzýval k intervenci v Rusku, zatímco Edvard Beneš s požehnáním TGM prosazoval na půdě Společnosti národů naopak mezinárodní uznání bolševického Ruska. To už byl ovšem Karel Kramář za pomoci „hradní kliky“ odstaven z pozice premiéra.

POKRAČOVÁNÍ


OSOBNOSTI O JUDr. Karlu Kramářovi

R_Beran

JUDr. Karel Kramář
očima Rudolfa Berana

 


SYMBOLIKA Československé národní demokracie a Národního sjednocení

 

Československá národní demokracie – vznik 1919
CsND_symbolika
Národní sjednocení – vznik 1935 
NS_symbolika