PODPORA

Vážení spoluobčané

Velmi si vážíme každého občana Čech, Moravy a Slezska, který je ochotný jakýmkoliv způsobem podpořit Národní demokracii v její snaze vyvázat tuto zemi z nadnárodních struktur Evropské unie a washingtonské administrativy. Tyto struktury projevily a stále projevují, že jejich skutečným záměrem je každou zemi dobýt politikou cukru a biče a nakonec ji zbavit vlastní suverenity.

Jediný kdo může vzdorovat, jsme my sami.

Prvním krokem je pochopit, že na počátku určitá nadnárodně působící lobby potřebuje získat naši důvěru, případně si ji koupit různými výhodami či dotacemi. Posléze s námi hrají hru na svobodu a demokracii, kterou ovšem sami vymezí, přičemž vše co tyto meze překračuje je označeno za extremismus, i kdyby to mělo znamenat, že jen chcete rozhodovat o vlastních záležitostech. Následně dochází k zacyklení systému a my se vracíme oklikou od ideologické tyranie komunistického typu do tyranie stejného charakteru, byť mnohem sofistikovanější, ve které je skutečná svoboda vypuzena bohapustou zvůlí, morálních pokrytců přízemního mesianismu.

Ideu Národní demokracie vyjadřuje naše heslo „Naše země, naše věc“. Co je nepochopitelné na tom, že chceme žít v zemi, kterou spravujeme sami? Co je podivného na tom, že my, obyvatelé Čech, Moravy a Slezska, chceme o svých věcech rozhodovat bez zahraničního diktátu? Věříme snad stále, že mocenská centra, která jsou vzdálená tisíce kilometrů, vědí lépe co je pro nás dobré?

Pomozte nám v tomto zápasu svou vlastní angažovaností, přízní nebo finančním darem.

Vlasti zdar.