Bartošovi dám hlas

V_Cermak01Schopnost být nezávislý, podporovat autory a dát jim prostor ke zveřejnění – to je něco, co by se v tomto státě dalo říci o velmi málo žurnalistech, kteří něco editují. Z různých osobních zkušeností (mnohé problémy jsme diskutovali) můj dojem o kvalitě znalostí pana Bartoše lze označit za výjimečně dobrý. Hlavně je však statečný a odvážný. Má tedy řadu vlastností, které v tomto státě má jen málokterý novinář, a doufám, že mu to vydrží. Adam B. Bartoš je podle mne v současné české novinařině jeden z velmi mála těch, kteří tzv. šlapou v porcelánu, což je činnost, kterou od dob Peroutkových v ní silně postrádám. Mluvím za lidi mě podobné, kteří si myslí, že novinařina by měla být průbojná, živá a dychtivá po vědění. A samozřejmě i etická a korektní. Myslím si, že by si pan Jiří X. Doležal mohl v mnohém vzít z pana Bartoše příklad, byť ten je mladší. Jeho argumenty vůči Bartošově investigativní žurnalistice považuji za rasistické stejně jako považuji za rasisty ty příslušníky menšin, kteří občas zaútočí na tzv. gádže jen proto, že jsou frustrováni z důvodů, které mají úplně jiné příčiny, než to, že by tito lidé byli původci jejich problémů.

PhDr. Vladimír Čermák, CSc., nezávislý badatel, autor trilogie Operace Únor 1948,
Operace Srpen 1968 a Operace Listopad 1989