NE Bruselu má smysl volit

P_Vondrak01“Důvodů, proč odmítám EU, je mnoho, počínaje prohlubujícími se ztrátami v ekonomické oblasti přes ztrátu národní suverenity a ničení identit evropských národů. Dlužno dodat, že alarmující je i totalitní charakter celé EU, který můžeme ilustrovat na procesu ratifikace primárního práva EU. Nedemokratické opakování referend, dokud občané nehlasovali tak, jak si představitelé EU přáli. Tlaky hraničící s vydíráním, které EU vyvíjela na neposlušné členské státy. Pokud by mělo dojít k integraci a sbližování evropských národů, musí takový proces jít přirozenou cestou zdola a nahoru a ne direktivně v opačném směru, jak to dnes můžeme vidět u Evropské unie. Jako zastánce diverzity světa na bázi zachování jednotlivých identit a odpůrce totalitarismu nemohu s takovou byrokratickou institucí souhlasit. Nejen pro svůj postoj k EU je Ne Bruselu – Národní demokracie jednou z mála stran, kterou má smysl volit.”

Patrik Vondrák