Noviny ND

Chcete dostávat Národní demokracii poštou?


Objednejte si předplatné za 300,- Kč
nebo na telefonu 732 322 371

Politické strany se v období před volbami zpravidla rozpomenou na své voliče a zaplaví je předvolebními novinami. Zdá se mi to pokrytecké – volič si zaslouží, aby s ním byl politik v kontaktu průběžně, nejen, když potřebuje jeho hlas.

Národní demokracie jako v mnoha jiných případech jde i na toto přesně opačně. Po volbách, kdy ostatní na „stranické noviny“ zčistajasna zapomínají, my je teprve začínáme tisknout.

Přiznávám ale, že nás k tomu vede ještě něco dalšího – vlastně nám nic jiného nezbývá. Mediální blokáda, které Národní demokracie od svého založení čelí, je tak velká, že zaskočila i nás, kteří jsme přitom se sdělovacími prostředky měli své profesní zkušenosti. Takové záměrné mlčení o straně, která jde v mnohém proti proudu, totiž nikdo z nás nepamatuje. Může pro nás sice být potvrzením, že jdeme správným směrem, ale s tím si nevystačíme. Chceme, aby se o nás veřejnost dozvěděla a když to není možné skrze zaběhlé sdělovací prostředky, které se nás rozhodly ignorovat, musíme si pomoci sami. Tím zároveň plním slib, který jsem dal na zářijovém sněmu strany – budeme mít noviny, protože bez nich nemůžeme politickou práci dělat. Nuže, tady jsou.

Národní demokracie vzniká jako tiskový orgán stejnojmenné strany. Věřím, že čtenáře zaujme a pro mnohé, kteří nás dosud neznali, bude impulsem k tomu, aby si o našich názorech zjistili něco více. I proto jsme po dlouhém zvažování zamítli celou řadu pěkných, vlasteneckých a zvukomalebných názvů a přiklonili se k použití jména strany v hlavičce listu.

Alespoň je tím jasně řečeno, o co tomuto listu jde. Nehrajeme si na nezávislé a nestranné médium, ale vracíme se k prvorepublikové tradici, kdy každá strana měla svůj list a čtenář si kupoval noviny podle toho, který politický názor mu byl blízký. Věděl, co od novin čekat, politická orientace deníků byla zřejmá a neskrývaná. Národní demokracie je tiskový orgán Národní demokracie a tím je řečeno vše. Je to list o nás a našich názorech, je to list pro Národní demokraty a pro jejich voliče. Ať ty stávající, tak i ty, kteří i díky němu Národní demokracii teprve v budoucnu objeví…

A jak se k číslům Národní demokracie dostanete? Rozhodli jsme se naše noviny prodávat na ulici, prostřednictvím kamelotů – příznivců či členů naší strany. Pokusíme se tímto způsobem obejít finančně nákladnou distribuci přes novinové stánky. Příští číslo tedy získáte tak, jako jste dostali číslo první – od vašeho kolportéra. S ním se domluvte, kdy a kde bude k dispozici příští výtisk. Sledujte také webové stránky narodnidemokracie.cz, kde budete o novém čísle včas informováni.

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie

pokud chcete získat noviny Národní demokracie, obraťte se na naše místní organizace, případně volejte na 732 322 371