Stále věřím v evropské hodnoty, proto bude volit NE Bruselu

J_Koudelka01Anticko-křesťanská kultura se stala jednotícím prvkem evropských národů, po staletí natolik ovlivňujícím jejich geny a myšlení, že příslušník kteréhokoliv z nich, ať vědomě či podvědomě, sám sebe chápal, kromě své národnosti i jako Evropana, a to dávno před „Bruselem“. Dnes je tomu ale díky Evropské unii jinak. Ne národní, ale občanská společnost je nám vnucována.

Všechny ideologie a politické směry, od filozofujících „osvícenců“, přes marxistické revolucionáře až po liberální humanisty spěchají týmž směrem a přesně vědí, kam nakročit a kde je „nepřítel“. Ani střelka kompasu není tak přesná.

„Kóta“, kterou je ještě třeba „obsadit“, má na mapách „stratégů“ EU označení „národ“. Víra v Boha, gotická katedrála, ale i renesance, baroko a římské právo jsou ony pilíře, na nichž spočívala evropská kultura, z jejíž podstaty dosud žijeme. Stále věřím v tyto hodnoty a proto budu ve volbách do Evropského parlamentu volit NE Bruselu – Národní demokracii.

Jindřich Koudelka člen Sdružení politických vězňů ČR a signatář Charty 77