Adam B. Bartoš vysvětluje, proč volit Národní demokracii

Proč volit Národní demokracii? Třeba proto, že jde o jedinou politickou stranu, kterou režim pronásleduje, protože je mu krajně nepříjemná a obává se jí.

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí!