ANO svobodě slova, NE politickým procesům. Osvoboďte Dr. Šešelja!

My, níže uvedené české strany a spolky, důrazně protestujeme proti politickému procesu s dr. Vojislavem Šešeljem, který na politickou objednávku zinscenoval Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, a žádáme jeho okamžité propuštění!

Ač si zmíněný soud, jehož zřizovatelem je Rada bezpečnosti OSN, hraje na nestrannost a objektivitu, nemůže být nejmenších pochyb o tom, že je ve skutečnosti nástrojem USA a EU ve stále pokračujícím boji proti srbskému národu a jeho státu. Tento fakt je možno doložit nepřeberným množstvím důkazů. Jsme toho názoru, že haagský tribunál musí být zrušen, jeho oběti rehabilitovány a odškodněny a všichni ti, kteří se na politických procesech podíleli, jež svým výsměchem spravedlnosti a pravdě směle snesou srovnání s praktikami totalitních režimů, po zásluze potrestáni.

Dr. Vojislav Šešelj je haagským tribunálem, jemuž se dobrovolně vydal, vězněn už od roku 2003. Obžaloba ho viní z válečných zločinů, jichž se měl dopustit svými projevy v roli předsedy vlastenecké Srbské radikální strany během války v Jugoslávii. Od samého začátku tribunál porušuje jeho práva: Bránil návštěvám rodinných příslušníků, odmítal jeho právo na výběr obhájce, odpíral mu potřebnou zdravotní péči, stanovil limit osmi set slov pro podání stížnosti, materiály související s jeho procesem mu neposkytoval v mateřském srbském jazyce a podobně. Panují rovněž důvodná podezření, že se jej snažil otrávit.

Šešeljův zdravotní stav se v cele výrazně zhoršil. Zdraví mu v roce 2006 podlomila hladovka, ke které jej dohnal nezákonný postup soudců a do očí bijící pošlapávání práv obviněného. O čtyři roky později došlo v důsledku konzumace vězeňské stravy k dalším závažným zdravotním komplikacím, které začaly odeznívat až poté, co přešel na vlastní stravu. V roce 2012 mu selhalo srdce a plíce a před několika dny u něho byla objevena rakovina jater. Je evidentní, že za vážným zdravotním stavem dr. Šešelja je více než jedenáct let trvající věznění.

Za celou dlouhou dobu se předsedu Srbské radikální strany nepodařilo tribunálu usvědčit v žádném bodě obžaloby. Třebaže už v březnu 2012 byly předneseny závěrečné řeči, rozsudku jsme se stále nedočkali a soudci jeho vynesení neustále odkládají. Proč? Není v tom nic víc a nic méně než eminentní politický zájem. Šešelj na svobodě představuje pro zainteresované kruhy na Západě i pro tu část srbské politické scény, jejímž cílem je vstup do Evropské unie a Severoatlantické aliance, až příliš velkou hrozbu.

Šešelj se díky svým politickým schopnostem, rozhledu, vzdělání, neúplatnosti, konzervativnímu světonázoru, hlubokému vlastenectví, obhajobě srbských národních zájmů a v neposlední řadě boji proti agresivní americké politice těší značné popularitě a jeho návrat by zkomplikoval cestu Srbska do EU a mohl by znamenat začátek konce západního vlivu v zemi. Přesně toto byl důvod jeho uvěznění. Ve své knize to přiznala dokonce i bývalá hlavní prokurátorka haagského tribunálu Carla del Ponteová.

Propuštění a odškodnění dr. Vojislava Šešelja je jediným spravedlivým řešením. Nehodláme se smířit s tím, že v tzv. demokratických státech dochází k politickým procesům a k pronásledování občanů z politických důvodů. Svoboda slova musí být ctěna. Pokud tomu tak není, nemůže být řeči o demokracii ani o lidských právech.

V Praze dne 28. října 2014


K 28. říjnu 2014 prohlášení podpořily tyto organizace:

Národní demokracie
Přátelé Srbů na Kosovu o. s.
Evropská fronta solidarity pro Kosovo
Národní prosperita
Vlastenecká fronta
Národní myšlenka
Nezávislá média – občanské sdružení
České hnutí za národní jednotu
Generace identity
a Ladislav Bátora, badatel v oblasti válečných tribunálů

Prohlášení ale můžete podpořit i Vy!
http://jednej.parlamentnilisty.cz/petition.php?id=2462

Iniciátora prohlášení a petice můžete kontaktovat na této adrese: zemanek.ml@gmail.com.