Česká televize (opět) manipuluje volby

Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO zásadně protestuje proti pokusům manipulovat volby do Evropského parlamentu ze strany České televize, která do třech zásadních předvolebních debat v hlavním vysílacím čase pozve jen zástupce parlamentních stran.
ČT se odvolává na průzkum volebního potenciálu kandidujících stran, který pro ni na náhodném vzorku 2.100 respondentů provedla společnost Kantar CZ a podle kterého má šanci na překročení pětiprocentní hranice potřebné pro zvolení do Evropského parlamentu jen osm parlamentních stran. Zástupce žádné jiné strany, hnutí či koalice nebude do ČT pozván ve sledovaném večerním čase.

Česká televize navzdory své veřejnoprávní úloze tak diskriminuje zbývajících 31 politických stran, kterým vyhradila prostor jen v málo sledovaných debatách v rámci pořadu Politické spektrum, které vysílá v divácky neatraktivních časech ve víkendovém odpoledni. Zástupci parlamentních stran naproti tomu dostanou možnost zúčastnit se tří debat (dvě po čtyřech zástupcích a jedna velká společná těsně před volbami) v hlavním vysílacím čase.

Formát Politického spektra je nevyhovující, protože ČT zve do krátkého pořadu (53 minut) osm stran najednou, takže zástupce té které strany dostane časový prostor odpovídající zhruba 5-7 minutám. ČT se tímto způsobem kryje, aby vyhověla znění zákona o tom, že prostor v předvolebních debatách mají dostat všechny kandidující subjekty. Osm parlamentních stran ale na základě svého průzkumu ČT upřednostňuje a dává jim několikanásobně větší prostor.

Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie se tímto jednáním České televize cítí poškozena, podává stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě ČT a obrací se na předsedy všech dalších podobně postižených politických stran a hnutí, aby se ke stížnosti připojily. Zároveň se obrací na majitele soukromých televizních stanic, aby využili pochybení ČT a uspořádali konkurenční a nezmanipulované předvolební debaty, do kterých pozvou představitele kandidujících subjektů podle korektního klíče. Jsme přesvědčeni, že taková skutečná předvolební debata by mohla být diváky vděčně přijata, pomohla by suplovat práci ČT, která veřejnoprávní službu nevykonává a celkově by tak napomohla demokratickým procesům v České republice.

za koalici Rozumní a Národní demokracie

Mgr. Petr Hannig
předseda ROZUMNÝCH

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie a lídr koaliční kandidátky do EP