Čeští a němečtí národní demokraté společně za Evropu

V sobotu 13. května se v severočeské Vysoké Lípě nedaleko Hřenska setkali zástupci Národní demokracie (ND) se saskými členy Národně demokratické strany Německa (NPD) a její mládežnické organizace Mladí nacionalisté (JN).

Setkání jsme započali společnou procházkou po okolí Vysoké Lípy a obdivovali krásy Národního parku České Švýcarsko. Nezaskočil nás ani nenadálý déšť a po vycházce jsme usedli ve zdejším hotelu k jednacímu stolu.

Prodiskutovali jsme nejrůznější témata a objasňovali si postoje našich stran k nim. Ačkoliv jsme v několika málo záležitostech nenašli shodu, což je vzhledem k národoveckému charakteru našich stran pochopitelné, potvrdili jsme si spoustu průniků a společných témat, která nás spojují, zejména v zahraniční politice a postoji k organizacím, jako je NATO nebo EU. Jak ND, tak NPD jde především o zachování Evropy svobodných států, Evropy patřící Evropanům. Němečtí národní demokraté kladou rovněž veliký důraz na sociální otázky.

Právě díky spoustě společných názorů a postojů se další případná spolupráce ND a NPD jeví jako reálná. Evropa totiž už nemá čas na další rozbroje, národovci ze všech evropských zemí za ni musí bojovat společně!

Jan Mrázek, předseda MO ND Chomutov

foto převzato ze stránek našich německých kolegů, kteří o setkání také informovali