Chcete kritizovat vetřeleckou invazi? Tak se potom nedivte!

anti-eu-flag

NOVÉ NÁVRHY BRUSELSKÝCH KRETÉNŮ: KRITIKA VETŘELECKÉ INVAZE MÁ BÝT TRESTNÁ, PŘESÍDLOVÁNÍ VETŘELCŮ K NÁM MÁ BÝT STÁLÉ A TRVALÉ!

EU představuje organizované a zločinné spolčení proti všem evropským národům a státům, proti jejich kultuře a způsobu života. Národní demokracie od svého vzniku považuje EU za ZLO, kterému je třeba odhodlaně čelit a které je třeba eliminovat, nemá–li v Evropě a naší republice dojít k naprosté katastrofě!

EU nás ohrožuje na životě! NELZE ji reformovat – je třeba ji zrušit a postavit mimo zákon!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!