Co je smyslem Národní demokracie? Odpovědi na otázky do diplomové práce

Národní demokracie obdržela otázky nejmenované studentky, která píše diplomovou práci o nacionalismu. Místopředseda Národní demokracie Bc. Jan Sedláček dotazy zodpověděl a protože se domníváme, že mají co říci i návštěvníkům (pravidelným i náhodným) našich webových stránek, rozhodli jsme se je zveřejnit v plném znění.

Kdy vaše politická strana vznikla a jaká byla její prvotní idea? Změnila se nějak postupem času?

Historie Národní demokracie sahá až do roku 1848, ale v současné podobě vznikla (či spíše byla obnovena) začátkem roku 2014 jako reakce na absenci silné pronárodní strany, která by na české politické scéně prosazovala silnou suverénní ČR bez cizího řízení a s tím spojené kroky (vystoupení z EU a NATO aj.). Tato idea i po těch 5 letech zůstává stejná, pouze ji doplňujeme o další myšlenky (oddlužení občanů v exekucích, stavovský stát). Jedna věc se ovšem změnila. To, co jsme tehdy prosazovali jako téměř jediní (CZexit aj.) a za co jsme byli odsuzováni, dnes běžně hlásá řada politiků včetně těch v parlamentních stranách. Na rozdíl od nás to ale ne vždy myslí vážně.

Jaké jsou hlavní zásady vaší strany?

Český národ a slušní čeští občané musí být v naší zemi vždy na prvním místě. Menšiny nesmí mít více práv než většinová společnost. Řídíme se zásadou, že se stát má řádně postarat o naše důchodce a ty, kdo objektivně nemohou pracovat (invalidé) – a nikoliv o cizí přistěhovalce a o naše nepřizpůsobivé, kteří pracovat mohou a nechtějí. Prosazujeme silné hospodářství, jehož páteří budou české podniky a živnostníci a nikoliv cizí korporace. Také klademe důraz na svobodu projevu včetně možnosti vyjádření jakéhokoliv politického názoru.

Proti čemu se vaše strana vymezuje (proti čemu stojí)?

Proti každé řídící struktuře či koncepci, která narušuje suverenitu ČR. V první řadě je to EU, která určuje mnoho našich vnitřních zákonů, které musíme povinně přijmout, ať se to občanům a jejich voleným zástupcům líbí či nikoliv. Dále je to NATO, které funguje jako nástroj globální politiky USA a posílá naše vojáky do misí, které jsou sice výhodné pro “elity” USA, ale pro nás rozhodně ne. Dlouhodobě se vymezujeme i proti nadnárodním kmotrům (jako je G. Soros), kteří pomocí peněžních injekcí do vybraných politických (ne)ziskovek ovlivňují politiku v ČR i v dalších zemích, aniž by byli legitimně zvoleni. V neposlední řadě stojíme proti multikulturní propagandě na školách, proti politické korektnosti (a s ní spojenému omezování svobody slova), proti omezování legálního držení zbraní i proti jakémukoliv ožebračování občanů ČR.

Jaký zaujímá vaše strana postoj k současné migrační krizi? Jak by se ČR měla v tomto případě zachovat?

Jednoznačně odmítáme přijímat migranty ze současné vlny. Jak vidíme v západní Evropě, tito migranti (vžil se pro ně název krimigranti) přišli do Evropy za vidinou bezpracného života na úkor původních obyvatel a v hostitelské zemi odmítají přijímat kulturní pravidla a dokonce i zákony. Důsledkem je nárůst kriminality a navíc i teroristické útoky.
ČR musí v první řadě tyto migranty odmítnout, i kdyby nám je chtěla EU vnutit pod hrozbou sankcí. Dále je potřeba obnovit hraniční kontroly, zejména s Německem a Rakouskem. Je třeba si uvědomit, že se v Evropě pohybuje několik milionů osob z cizích kultur, které dnes, při otevřených hranicích, mohou kdykoliv vstoupit do ČR a páchat kriminalitu – jak jsme to viděli u případu, kdy 7 migrantů usídlených v Nizozemsku napadlo v Praze číšníka.

Kterým aktivitám se vaše strana věnuje?

Kromě běžné politické činnosti (účast ve volbách na všech úrovních) pořádáme demonstrace v Praze (ta největší 17. 11. 2015 přilákala 20 tisíc lidí) i v dalších městech. Dále pořádáme osvětové přednášky pro veřejnost a naši členové napříč republikou se věnují i dalším místním aktivitám, jako jsou např. dětské dny, úklid odpadků z přírody či sbírky hraček a oblečení pro chudé rodiny s nemocnými dětmi, o které se tento stát odmítá postarat.

Jak se snažíte vaši iniciativu šířit?

Kromě zmíněných aktivit naši členové pravidelně vystupují v nezávislých médiích (jako je např. Svobodný vysílač). Jsme též aktivní na sociálních sítích, naše facebookové infografiky se dostávají ke stovkám tisíc uživatelů a často mají výraznou podporu. V neposlední řadě šíříme povědomí o ND i osobním kontaktem – ukazujeme občanům napříč republikou, že zde pořád ještě je strana, která “nevyměkla” a bude hájit jejich zájmy.

Jak pohlížíte na český nacionalismus (případně vlastenectví)? Myslíte, že je potřeba ho nějak posilovat a šířit?

Jak vlastenectví, tak i nacionalismus (jakožto přesah vlasteneckých myšlenek do politiky) vycházejí z pragmatické myšlenky, že bychom to měli být my – Češi, Moravané a Slezané – kdo by měl řídit tuto zemi. Tuto myšlenku si lidé uvědomovali zejména v dobách, kdy nám vládl někdo cizí a my jsme nebyli pány ve vlastní zemi. Tehdy se tvrdé jádro národa vždy semklo a udrželo vlastenecké myšlenky i přes cizí řízení.
Dnes se opět dostáváme do situace, kdy jsou české zákony určovány ze zahraničí. Děje se tak ale salámovou metodou, takže to mnozí lidé, kteří neznají řídící procesy, nevidí. Na rozdíl od minulých diktatur, které na český národ útočily zvenčí, se současný systém snaží národ rozložit zevnitř, mj. i pomocí migrantů z jiných kultur, které mají za úkol “rozředit” evropské národy a slít je v jednolitou masu. O to důležitější je pozvednout myšlenku českého vlastenectví a společně se této hrozbě ubránit.

Co podle vás vytváří českou národní identitu?

Především společná tisíciletá historie, která nám ukázala, že český národ umí přežít mnohá úskalí. Z této historie vyplývá i typická česká národní povaha, která, ač je často terčem kritiky a výsměchu, je naším největším pokladem. Jeden povahový rys, se kterým jsme se v naší straně setkali při pořádání sbírek, zde vyzdvihnu: je to ochota pomáhat druhým v nouzi i v tom případě, kdy sami nežijeme právě v blahobytu.