Další kolo soudu s ABB už 12. října

Ve čtvrtek 12. října 2017 proběhne další jednací den hlavního líčení v největším polistopadovém politickém procesu, v němž je za vydávání knih a politické projevy souzen předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš. Soud se koná v 9:30 v budově obvodního soudu pro Prahu 1, jednací síň č. dveří 23 (přízemí). 

Soudkyně Petra Hájková avisovala, že nemíní provést důkaz obsahem knih, pro které
je Bartoš souzen, a je tak možné, že již padne rozsudek.

„Je politováníhodné, že taková obžaloba mohla být v dnešní době vůbec podána,“ řekl
k případu svého klienta již dříve Bartošův obhájce Robert Cholenský, a dodal: „Pojmy jako
svoboda slova a zákaz persekuce občanů pro jejich politické názory a činnost jsou státnímu
zastupitelství bohužel zřejmě naprosto cizí.“

V Brně dne 11. října 2017