Dopis Adama B. Bartoše Jeanu-Claude Junckerovi

Pane předsedo Evropské komise, pane Junckere, píši vám jako občan České republiky, která byla protiprávně, na základě zmanipulovaného referenda, před patnácti lety připojena k Evropské unii.

Píši vám jako Čech, který v tomto referendu hlasoval proti, který se s jeho výsledkem nikdy nesmířil a který Evropskou unii bytostně nesnáší.

Píši vám i jako předseda politické strany, která v koalici kandiduje do Evropského parlamentu v letošních květnových volbách a jejímž hlavním programem je vystoupení České republiky z EU a z NATO.

Píši vám jako zástupce téměř 70 procent obyvatel České republiky, kteří si podle nezmanipulovaných průzkumů přejí odchod své země z Evropské unie.

Píši vám jako obyvatel evropského kontinentu, který si rozmanitosti a bohatého dědictví evropské kultury váží, je zděšen tím, jak je ničena globalizací, migrací a neomarxismem a kterému se příčí to, že Evropská unie tak ráda sama sebe za Evropu zaměňuje.

Nemám pocit, že je na tomto místě nutné, abych vyjmenovával, co vše mně a většině Čechů, Moravanů a Slezanů na Evropské unii vadí a co nás na ní štve, proč s ní nesouhlasíme. Víte to jistě velice dobře, víte totiž, jak instituce, v jejímž čele sedíte, jednotlivé evropské národy zotročuje.

A víte toho jistě mnohem víc než my, protože je veřejným tajemstvím, že nejste šťastný a vyrovnaný člověk. Výčitky svého svědomí utápíte v alkoholu a jsem si jist, že ani tento dopis nebudete číst střížlivý. Na jednu stranu bych vás mohl politovat, ale neučiním tak. Vy jste si sám dobrovolně vybral tuto cestu a nyní musíte nést následky toho, že jste se zaprodal Zlu.

Český národ, který reprezentuji, má velice rád humor, s kterým se snaží přežít i ty časy, kdy je utlačován. Utlačovat se nechá ale vždy jen do času. Než takový čas nastane, rád si utahuje z těch, kterými pohrdá. Proto se upřímně bavíme nad vašimi opileckými úlety, ať už je to vrávorání na veřejnosti, neschopnost nasadit si ponožky stejné barvy nebo například vaše nedávné extempóre, kdy jste na návštěvě jisté africké země ve svém alkoholovém delíriu málem podpálil prezidentský pár státu, který vás hostil.

Ne, nejsem škodolibý, ale píši to proto, abyste věděl, že pro nás, Čechy, Moravany a Slezany, nejste autoritou, ale směšnou figurkou, která své konání ve prospěch Zla zahání pitím. A tím si náš obdiv, ale ani soucit, nezískáte. Máme s tím své vlastní historické zkušenosti – jeden náš bývalý politik také trpěl tímto neduhem a pro velkou část veřejnosti se tak stal nedůvěryhodným. Můžeme také vzpomenout na Borise Jelcina, který rovněž stál v čele jednoho Svazu v době, kdy se tento hroutil. I on musel být na veřejných akcích podpírán.

To mne přivádí na zajímavou myšlenku, která se šíří českou alternativní politickou scénou: chtějí-li elity (vaši loutkovodiči) nějaký státní, nebo v tomto případě nadstátní, útvar odstavit od moci, rozložit, případně přeměnit v něco jiného, dosadí do jeho čela vydíratelného, slabého politika, který je všem pro smích a který je pro ně zárukou, že nebude bránit procesům, které si tyto elity přejí. Nepotřebují silného lídra, ale lidskou trosku. A jako potřebovali lidskou trosku, opilce, když rozkládali (a rozkrádali) Sovětský svaz, hrajete i vy podobnou úlohu v případě Evropské unie, která v podobě, v jaké jsme ji dosud znali, končí.

A nic na tom nezmění ani vaše vyhrožování, že nacionalisticky zaměřeným stranám, i kdyby ve svých zemích vyhrály volby a získaly velmi početnou převahu v Evropském parlamentu, jejich nominanty na posty eurokomisařů zamítnete.

Upřímně, nevěřím, že je Evropská unie reformovatelná, nebo přesněji, věřím, že je reformovatelná jen k horšímu.

Evropský superstát Francie a Německa, který Evropskou unii dneška nahradí, je pro nás stejně nepřijatelný, jako současná podoba Evropské unie.

Dovolte mi připomenout, že český národ ve své historii přečkal mnohý útlak a to i takový, který trval i stovky let. Přesto se dokázal nejen udržet a nezlomit, nezaniknout, ale i se povznést a vybudovat si své jméno a obdiv okolních národů. Někdy nám trochu trvá, než se postavíme na odpor, ale když se na odpor postavíme, stojí to za to.

Důvodem této naší sebejistoty je to, že jsme si vědomi velkoleposti našeho národa, který je tu přes tisíc let a jehož státnost je jedna z nejstarších v celé Evropě. Vaše Říše Zla trvá jen od poválečné éry a i kdyby ještě nějaké to desetiletí trvala, je to nic ve srovnání s tím, jak dlouho tu existuje český stát. To je důvod naší hrdosti, naší ostražitosti a naší nedůvěry k bláznivým sociálně-inženýrským pokusům lidí, jako jste vy.

Vím, že mi teď namítnete, že vaše poslání je vyšší, že snad nesete zodpovědnost za celou Evropu nebo možná rovnou za celý svět, sám jste veřejně přiznal, že věříte, že vás z vesmíru pozorují mimozemské entity, kterým jste zřejmě zavázán a pro které – tak z vašich slov vyvozuji – asi pracujete. O důvod víc, považovat vás za vlastitrádce – už nejen své vlastní země, už nejen Evropy, ale i lidské rasy. O důvod víc, proč vás nebrat vážně a proč takovými jako jste vy pohrdat.

Můžete se tedy oprávněně ptát, proč vám vlastně píši. Je tomu tak z jednoho prostého důvodu, který už asi jistě znáte, pakliže dostáváte informace z mimozemského prostoru. Ano, tušíte správně. Neslyšíte o mne naposledy, uslyšíte o mně ještě mnohokrát.

Vlastně jsem se zapomněl představit…

Jsem Adam B. Bartoš,

předseda Národní demokracie

současný český disident, a zároveň ten, který vyvede Českou republiku z Evropské unie.

Adam B. Bartoš v závěru Táboru lidu dne 8. května 2019, před sídlem Evropské komise v Jungmannově ulici v Praze

video zde a zde