Jan Sedláček: Předmluva k publikaci Klimatická ideologie versus ochrana přírody

Z médií, (ne)ziskovek i od mnoha politiků stále hlasitěji slyšíme, že změna klimatu je vážnou hrozbou, kterou je potřeba zastavit – i za cenu toho, že výrazně zchudneme a připravíme se o mnohé výdobytky moderní civilizace. Je to ale opravdu tak? Skutečně je změna klimatu tak vážným problémem? A má vůbec cenu se ji pokoušet zastavit, nebo bude lepší se jí přizpůsobit?

Na tyto otázky se budu snažit odpovědět na následujících stránkách. A jakožto člověk, který má k tématu ochrany přírody velmi blízko (jsem absolventem oborů Péče o životní prostředí – krajinná ekologie a Biologie ekosystémů) se budu zabývat ještě jednou otázkou, která ve veřejné diskuzi téměř nezaznívá: Zda je ta „ochrana klimatu“ skutečně vhodným základem pro racionální ochranu přírody, nebo naopak přírodě spíše škodí.

Tuto útlou knížku rozhodně nechci pojmout jako vědeckou práci, nýbrž spíše jako racionální úvahu nad některými základními fakty týkajícími se klimatické změny a ochrany přírody. Budu zde cílit zejména na laickou veřejnost a snažit se vystihnout alespoň základní kontury této problematiky (tzv. malovat tlustým štětcem). Pro zájemce budu přímo v textu odkazovat na články, které pojednávají o jednotlivých částech této problematiky více do hloubky (ale zároveň se budu snažit vybírat takové, které to dokáží vysvětlit „lidsky“, aby to pochopil i laik).

V první části této knihy rozeberu ideologický základ a zároveň nesmyslnost toho „třídního boje proti CO2“. Dále uvedu konkrétní příklady, v čem klimatická ideologie škodí přírodě, a také některé skutečné problémy, které by se měly řešit a na něž se ve stínu klimatické ideologie téměř zapomíná.

RNDr. Jan Sedláček

knihu můžete objednávat zde