Mohamedánky z Chánova?

spici-cikanka

KDY TO NAPADNE NĚKTEROU V CHÁNOVĚ?

Příslušnice cikánského etnika v některých evropských zemích již přišly na to, jak se v kritické době hostitelskému státu odvděčit za několikasetletou trpělivost a permanentní finanční výpomoc prokazovanou jejich komunitě. Širší společenské souvislosti jejich konání je přitom vůbec nezajímají, natož fakt, že se tím dopouštějí trestného činu podvodu. Myslíte si, že u nás něco podobného nehrozí?

“Vděk”: Cikánky se vdávají za vetřelce, aby se obohatily a zlegalizovaly tak jejich pobyt v Evropě!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!