My vás sem nepustíme…

battle_of_lexington

Národní demokracie podporuje nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativu občanů Národní domobrana.

“MY VÁS SEM NEPUSTÍME, ALE DÁME VÁM ZLOČINCE Z NAŠICH ŘAD, KTEŘÍ SE SPOLUPODÍLELI NA NIČENÍ VAŠICH DOMOVŮ.”
Představitel rady Národní domobrany František Krejča hovoří o  tom, že žádné diskuse o soužití s hordami migrantů nejsou možné.

—–
Vyplníte-li na webu Národní domobrany Kontaktní formulář domobrance, budete propojeni s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!