Národní demokracie předala agendu Národní domobrany

Počáteční koordinační role Národní demokracie v procesu formování Národní domobrany je skončena. Z důvodu některých legislativních omezení vyplývajících ze zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zejména proto, aby se mohla plně věnovat politické práci, Národní demokracie prostřednictvím svého předsedy Adama B. Bartoše předala v Praze, dne 26. ledna 2016, agendu Národní domobrany do rukou představitelů nově ustavené rady Národní domobrany ve složení pplk. v z. MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a por. v.v. PhDr. František Krejča.

Národní demokracie je přesvědčena, že v představitelích rady Národní domobrany nalezla charakterní osoby a skutečné vlastence, kteří budou myšlenku domobranectví důstojně reprezentovat a propagovat na veřejnosti, napomáhat rozvoji Národní domobrany a usilovat o její zakotvení v právním řádu České republiky. Podle mínění Národní demokracie jsou tyto osoby nezkorumpovatelné a jsou zárukou, že Národní domobrana bude i nadále formována veřejně apoliticky a zůstane otevřena všem občanům České republiky připraveným bránit svou domovinu.

Národní demokracie deklaruje vůli i nadále všemožně politicky podporovat a mediálně propagovat myšlenku domobranectví a Národní domobranu jako takovou a ke stejnému postoji vyzývá všechny politické strany, hnutí, občanské spolky a širokou veřejnost. Národní domobraně, radě Národní domobrany, jakož i všem jejím domobrancům v jejich nelehké a záslužné činnosti přeje odvahu, vytrvalost a zdar!

Narodni domobrana rada

Z HISTORIE NÁRODNÍ DOMOBRANY

Vznik Národní domobrany, nezávislé, veřejně apolitické a nadstranické iniciativy občanů, iniciovala národně–konzervativní politická strana Národní demokracie v létě 2015, kdy se výrazně začala zhoršovat bezpečnostní situace v Evropě v důsledku masivní migrační vlny, statisícům a miliónům migrantů ze Středního východu, Severní Afriky a Jižní Evropy nelegálně překračujícím hranice evropských států. Evropská unie a většina evropských vlád, včetně vlády České republiky, nebyly ochotny této invazi čelit a situaci razantně a podle zákona řešit. Proto Národní demokracie vyzvala občany České republiky, aby začali zakládat domobranecké skupiny a připravili se na obranu svých domovů. Strana následně začala propojovat první zájemce o Národní domobranu a učinila některé kroky k urychlení celého procesu a jeho budoucí formalizaci. V této souvislosti je vhodné uvést na pravou míru záměrné mediální manipulace a znovu prohlásit, že aktivity jednotlivých skupin Národní domobrany nikdy nebyly Národní demokracií řízeny a Národní domobrana jako taková nikdy nebyla součástí Národní demokracie.

Dne 15. srpna 2015, na protivládním 3. táboře lidu organizovaném Národní demokracií na starobylém Vyšehradě, zazněl slavnostní slib, během kterého shromáždění občané (mezi nimi i první domobranci) poklekli a veřejně tak demonstrovali pevné odhodlání bránit svou domovinu. Tento výjimečný a nezapomenutelný projev občanského odhodlání vešel do historie jako „Vyšehradská přísaha”. Svou iniciativou a konkrétními činy národní demokraté napomohli obrození domobranecké myšlenky a vyvolali proces, v němž se Národní domobrana začala formovat. Během následujícího půl roku, od srpna 2015 do ledna 2016, Národní demokracie pomáhala vzájemně spojovat zájemce o Národní domobranu a poskytovala jim metodická doporučení a právní rady.


Předání agendy – video

ND_a_narodni_domobrana

ODKAZY NA NÁRODNÍ DOMOBRANU:

http://narodnidomobrana.cz/
https://www.facebook.com/narodnidomobrana/
Rada Národní domobrany – video