Národní demokraté opět na stráži

Bunkr na HoupákuSVĚTLA NAD BUNKRY: ZÁŘÍJOVÁ MOBILIZACE ROKU 1938, KDY NÁŠ NÁROD A STÁT ČELIL AGRESI NACISTICKÉHO NĚMECKA A PŘÍSLUŠNÍKŮ NĚMECKÉ MENŠINY, BYLA PŘIPOMENUTA NASVÍCENÍM VÍCE NEŽ 300 POHRANIČNÍCH OPEVNĚNÍ NAPŘÍČ REPUBLIKOU!

Mobilizace byla vyhlášena 23. září 1938 v 10 hodin večer. Do 24 hodin nastoupilo do zbraně kolem 1,25 miliónu mužů odhodlaných bránit svou vlast. Český národ byl pevně semknut a byli to opět politikové, kteří jej zradili! A národní demokraté tehdy stáli po boku svého národa tak, jako při něm stojí dnes!

Více než 300 nasvícených bunkrů v pohraničí připomnělo vzepětí národa a jeho mobilizaci v září 1938

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!