NÁRODOVCI VYPROVODILI JANA SKÁCELA NA POSLEDNÍ CESTU NA STÁTNÍM POHŘBU (uvnitř foto + video)

Rakev zahalená do české státní vlajky, česká státní hymna, desítky květin a kytic v národních barvách, slova NIC NEŽ NÁROD na stuhách věnců po obou stranách rakve, Janova nejmilejší písnička – Hašlerova “Ta naše písnička česká” a účast zástupců všech vlasteneckých a národoveckých stran a skupin. Takové bylo poslední rozloučení s legendou české vlastenecké scény, velkým národovcem a “posledním gentlemanem” Mgr. Janem Skácelem.

V přeplněné velké obřadní síni strašnického krematoria vzdala takřka jednomyslně česká národní scéna svůj poslední hold osobnosti Mgr. Jana Skácela, který nás všechny symbolicky opustil v den státního svátku 17. listopadu 2018 ve věku 84 let. – životopis Jana Skácela zde

Pohřeb dostal podobu státního pohřbu, přítomni byli také blízcí spolupracovníci prezidenta Václava Klause. Rakev byla zahalena českou státní vlajkou, zazněla píseň Karla Hašlera „Ta naše písnička česká“ a na závěr státní hymna.

Místo tradičních smutečních řečníků dostali slovo nejbližší přátelé a političtí souputníci Jana Skácela: David Macháček (Vlastenecká fronta), Jan Maloušek (Národní myšlenka), Michal Kubík (Národní strana) a Adam B. Bartoš (Národní demokracie). – celý projev ABB zde

V projevech zaznělo, že 17. listopad po tomto dni dostává nový obsah a stává se svátkem Jana Skácela. David Macháček národní hnutí po smrti Jana Skácela přirovnal k sirotčím vojskům po smrti Jana Žižky.

Na pohřeb Jana Skácela dorazilo mnoho Honzových přátel, představitelů národního hnutí, zastoupení měly také redakce Protiproudu a Parlamentních listů, dorazili také představitel Dykovy a Háchovy společnosti PhDr. Josef Tomeš, šachisté a samozřejmě rodinní příslušníci.

Z politických stran se pohřbu zúčastnili zástupci Českého hnutí za národní jednotu, Národní demokracie, Dělnické strany sociální spravedlnosti, Rozumných, republikánů Miroslava Sládka (SPR-RSČ), národních socialistů a v neposlední řadě také moravští a slezští piráti (nejedná se o Bartošovy fetky, ale jiný politický subjekt, na České pirátské straně nezávislý).

Nechyběli ani členové různých spolků – vedle už zmíněné Vlastenecké fronty či Národní myšlenky také Zemské domobrany, Národního sjednocení, spolku Za naši kulturu a bezpečnou zem, Akce D.O.S.T., spolku Čest-Svoboda-Respekt, Národního vzdělávacího institutu, Světové rady Podkarpatských Rusínů v České republice a dalších organizací.

Některé osobnosti se posledního rozloučení s Janem Skácelem nemohly zúčastnit buď ze zdravotních důvodů (prof. Milan Nakonečný, Phdr. Zdeněk Zbořil) nebo kvůli aktuálnímu pobytu v zahraničí (Mgr. Petr Hannig), poslaly ale své kondolence nebo zástupce.

Po oficiální části ve Strašnicích pohřeb pokračoval neformální vzpomínkou v restauraci na Císařské louce. Ve spolupráci s rodinou Jana Skácela bylo dohodnuto zřízení vlastenecké Knihovny Jana Skácela, která bude spravovat jeho odkaz. K myšlence se aktivně přihlásil Jan Skácel junior.

Odkaz Jana Skácela žije nejen v myslích účastníků, přátel a příbuzných, ale rezonuje v celém národním hnutí.

Mgr. Bc. Jan Kopal, Adam B. Bartoš

(foto: Václav Švihlík)

předseda a místopředseda ND