ND a ANS podepsaly dohodu. Nejde jen o podzimní volby, čeká nás mnoho práce. Cílem jsou svobodní občané v nezávislém, soběstačném, bezpečném a prosperujícím národním státě (uvnitř video)

Politické strany Aliance národních sil (ANS) a Národní demokracie (ND) uzavřely ve čtvrtek 27. května 2021 dohodu o spolupráci před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny.

Písemnou dohodu svými podpisy stvrdili předsedové stran na svém jednání v tzv. Benešově vile v Praze-Bubenči. Podpisu předcházela zhruba desítka jednání, na kterých strany jednaly o předvolební strategii a programových prioritách. – videoreportáž zde

Oba politické subjekty ve svých programech dlouhodobě a komplexně zdůrazňují, že z hlediska odborných analýz vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro celý náš národ členství v EU a v NATO, a proto je naprosto nezbytné okamžité vystoupení z EU (dle Lisabonské smlouvy čl. 50) a z NATO (dle Washingtonské smlouvy čl. 13).

Ve volební kampani se ale strany chtějí zaměřit spíše na témata související s tzv. covidovým terorem vlády, která páchá zdravotní a ekonomickou genocidu národa. ANS a ND chtějí vrátit život do normálu, avšak bez jakýchkoliv podmínek, jakými jsou například testování, vakcinace či nošení roušek a respirátorů. Strany chtějí také akcentovat sociální témata, jako je program na oddlužení obyvatelstva a zastavení exekucí, masová bytová výstavba, která zlevní bydlení, zákaz spekulace s byty a ochrana bydlení před exekutory či případným pirátským zdaněním.

Strany také odmítají agendu Green Deal a klimaalarmismu – svým voličům garantují, že nepřijdou o auta se spalovacími motory, v České republice zůstane zachována těžba uhlí. Budou zrušeny emisní povolenky a zlevní elektřina. ANS a ND chtějí také obnovit vztahy s Ruskem, které poškodila vláda tzv. vrbětickou kauzou.

„Vycházíme z idey, že jenom smrt je nevratná, a proto je systémová změna pravidel fungování ČR nejen životně nutná, ale i možná! Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: Je to dobré pro naši zemi? Naší filosofií je spolupráce s každou politickou stranou, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. A právě v této souvislosti velmi oceňujeme seriózní a stabilní spolupráci s Národní demokracií. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“, uvedla k tomu předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová.

Aliance národních sil a Národní demokracie zároveň jednají s dalšími stranami. Dnes podepsaná dohoda neznamená, že půjdou do voleb samy. S největší pravděpodobností se volební spojenectví rozšíří ještě o další subjekty.

Podle předsedy Národní demokracie bude v příštích týdnech oznámena širší dohoda až pěti i více politických stran, takže se dají očekávat další podepsané smlouvy. „Nezávisle na konečném počtu dohodnutých subjektů ale dnešní dohoda mezi ND a ANS znamená, že si jsou obě strany vědomy blízkosti svých programů a chtějí spolupracovat i v dlouhodobějším horizontu,“ řekl Adam B. Bartoš.