Otázky Českého rozhlasu kandidátce do senátu Lucii Zajícové

  1. Proč by lidé měli volit právě Vás? (k dispozici 60 sekund)

Mám funkční SVĚDOMÍ a SMYSL PRO SPRAVEDLOST a ROVNOVÁHU. MILUJI MOJI RODNOU HROUDU – TJ. BRNO, MORAVU, a CELÉ Česko i Slovensko. Jsem pacifista, a demonstrace síly považuji za slabost  těch, co nemají argumenty. Bůh nám dal ústa, abychom se domluvili.

A protože chci tu naši zemi SAMOSTATNOU, SVOBODNOU A NEZÁVISLOU, tak ti, kteří cítí potřebu svobody jako já a jsou zodpovědní, by měli volit mně: ČTVERKU do Senátu za Brno .

  1. Jaký nový zákon nebo novelu byste navrhl/a jako první ?   (k dispozici 30 sekund)

Jelikož považuji SVOBODU za nezbytnou podmínku spokojeného života, je potřeba, aby náš stát vzal vládu svých věcí zpět do svých rukou.

Proto  jako  PRVNÍ bych navrhla zrušení čl. 10 v naší aktuální Ústavě, který říká, že NAŠÍ ÚSTAVĚ, ZÁKONŮM, PŘEDPISŮM A NORMÁM jsou nadřízené VŠECHNY mezinárodní smlouvy – tj. třeba smlouva s  EU a NATO. A týká se to i smluv budoucích, jako např. tajemně připravovaná Smlouva TTIP,  ze které hrozí naší republice obrovské arbitráže ze strany nadnárodních korporací, a to už je nebezpečné.

 

3. Jak byste chtěl/a zvýšit důvěryhodnost Senátu? (k dispozici 30 sekund)

Bylo by potřeba,  z mého pohledu jakožto pohledu občana naší země zvýšit důvěru nejen senátu, ale i parlamentu a vlády, stejně jako Justice.

A řešení vidím docela jednoduché: že IMUNITA a NEPOSTIŽITELNOST by se omezila pouze na názorové projevy – tj. SVOBODA zaručená naší ÚSTAVOU. K tomu bych přidala odvolatelnost politiků, kteří pochybili, a jejich osobní zodpovědnost.

A pokud se mi podaří mít možnost tyto věci ovlivňovat, určitě se zasadím o zavedení institutu svobodného občanského referenda, kde občané mohou rozhodnout, jak řešit to, co považují za problém

 

  1. Co je nejpalčivějším problémem Vašeho volebního obvodu a jak chcete přispět k jeho řešení? (k dispozici 30 sekund)

Když pominu naprosto nekoncepční a chaotickou dopravní situaci v Brně a opravy několika vedlejších městských tepen současně tak, že dostat se ve špičce z centra je dobrodružství, tak vidím také, jak aktuální vedení Města Brna s velkou slávou po nástupu do funkcí rušilo herny v centru, aby je teď potichu znovu povolovalo. To je podvod na voličích.

Také za významný PROBLÉM,ale NEJENOM V MÉM VOLEBNÍM OBVODĚ považuji ABSENCI CIVILNÍ OBRANY  a potřebného VYBAVENÍ pro NEPŘEDVÍDANÉ PŘÍPADY. Za situace, že by došlo k nějaké  nepředvídané  okolnosti  tady nikdo neví, co by měl dělat a jak se zachovat. A stačí podívat se k našim západním sousedům, co se děje.

Město (ale i stát) by mělo myslet na bezpečí svých občanů.

Civilní obrana by mohla navíc na lokální úrovni například převzít i péči o bezdomovce, zvlášť v zimním období, když tito lidé žádnou dobročinnou neziskovou organizaci nezajímají.

 

  1. Co byste konkrétně udělal/a pro zlepšení politické kultury v České republice, tedy nejen v Senátu? (k dispozici 30 sekund)

Protože si myslím, že stát by měl především  sloužit  svým občanům,  tak politické strany a politici by neměli být sponzorováni  soukromými  firmami, lobbisty a  jakýmikoliv zájmovými skupinami, mnohdy  financovanými ze zahraničí, které pak významně působí na naše politiky, a ne vždy v našem/státním  zájmu.

Tito SPONZOŘI  a LOBBISTÉ – česky by to bylo asi KOMORNÍ PŘIMLOUVAČI, potřebují prosadit POUZE SVOJE ZÁJMY. Lobbismus bych postavila mimo zákon.

Politici by pak mohli hlasovat podle svého SVĚDOMÍ, V ZÁJMU OBČANŮ.

 

  1. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? (k dispozici 30 sekund)

 Samozřejmě naplno!  O to, co se děje kolem, jsem se vždy zajímala. Důvodem, proč jsem se rozhodla vstoupit do veřejného prostoru je situace, ve které se nachází naše země – jak po ekonomické stránce (zadluženost), tak i po morální a sociální stránce, zvláště pak v oblasti ochrany práv těch bezbranných – dětí a seniorů.

A ženský princip je to, co politice chybí, protože normální žena nehledá rivalitu, ale naopak spravedlivé řešení přijatelné pro všechny. A myslím, že i to „NAPLNO“ bude málo….