Otevřený dopis ministru zahraničí ČR

Nevíme, jestli jste v našich zaprodaných novinách hlavního proudu nebo při poslechu veřejnoprávního Českého rozhlasu, popř. při sledování rovněž veřejnoprávní České televize zaznamenali zprávu, že v OSN byla schválena rezoluce, která vyzývá státy, aby efektivně bojovaly s heroizací nacismu a jinými formami rasové diskriminace.

Mainstream dnes sledujeme pouze v nejnutnější míře, abychom neztratili přehled, o čem právě lžou, nebo v čem se snaží nás zmanipulovat, na uvedenou zprávu jsme však nikde nenarazili, víme o ní pouze z alternativních zdrojů.

Rezoluce, kterou navrhla Ruská federace, byla naprostou většinou států schválena. Za schválení s velkou převahou hlasovalo 115 států ze 193. Co je ovšem vrcholně zajímavé, je skutečnost, že 55 delegací, včetně členů EU se zdrželo hlasování a 3 hlasy byly proti – USA, Kanady a Ukrajiny.

USA, Kanada a Ukrajina otevřeně podpořily fašismus!
A my jsme společně s ostatními státy EU rezoluci promlčeli… Mlčení České republiky naprosto nechápeme. Je to natolik závažná událost, že jsme se rozhodli obrátit se formou otevřeného dopisu přímo na ministra zahraničních věcí České republiky:

2014-12-03_Dopis MZV CR