Podpora pro Radima Špačka

Kutná Hora, sv. JakubA

Národní demokracie projevuje spoluúčast s nespravedlivě stíhaným členem Koruny České – Monarchistické strany Čech a Moravy. Je přesvědčena, že svým morálním kreditem vysoce převyšuje řadu minulých i současných senátorů a vyslovuje mu proto svou volební podporu.

radimspacekNárodní demokracie má své zkušenosti s prací české justice, neboť – jak známo – několik jejích členů včetně předsedy Adama B. Bartoše čelí trestnímu stíhání nebo přinejmenším nesmyslné šikaně. Žádáme proto všechny členy a příznivce z volebního obvodu č. 40 – Kutná Hora, aby p. RNDr. Radima Špačka podpořili v jeho kandidatuře do Senátu. Podrobnosti jeho kauzy a další informace o jeho osobě se můžete dočíst na jeho webové stránce a na webu Koruny České.

Nositelé konzervativních politických názorů se nesmí smířit s počínající diktaturou vlády neomarxistické levice včetně tzv. opozičních „pravicových“ parlamentních stran, které již dávno nejsou nositeli žádných pravicových názorů, ale splynuli s levicí v jednu spolupracující sektu parazitů na dotacích. Nesmíříme se s jejich zrádcovskou protinárodní politikou, ve které nedbají názorů národa a následují síly, které národ ohrožují.

Nesmíříme se ani s manipulativní lží o propadnutí hlasů voličů stran malých, kteří pak volí zavedené strany a pomáhají tak prodlužovat status quo a agónii národa. Někteří z nich již politikou natolik opovrhují, že k volbám nechodí vůbec. V této situaci žádáme všechny voliče, aby svou nespokojenost se současnou situací naší vlasti vyjádřili nekompromisním způsobem a volili strany, které nejvíce reflektují jejich názory. Neodevzdávejte hlas straně, vůči které máte výhrady, jenom proto, že se o svůj hlas bojíte. Žádný hlas se neztratí, každý je započítán a rozumný člověk jej neodevzdá straně nedůvěryhodné jen kvůli neodůvodněnému tvrzení o jeho „ztrátě“, stejně jako k sobě domů nepouštíte „menšího“ darebáka. Varianta volby parlamentní strany je jen volbou mezi menším a větším zlem! Rozhodně se k volbám dostavte. Jen tak můžeme postupně  něco změnit ve prospěch slušnosti a odklonu od mafiánských  způsobů vlády. Nejhorší volba je  zůstat doma.