Prohlášení MO ND Praha

MO ND Praha oceňuje, že se vedení strany podařilo navázat kontakt s ostatními národně orientovanými subjekty a jednat s nimi o případné volební spolupráci. MO ND Praha si uvědomuje, že volební spolupráce vlasteneckých stran je jedinou šancí, jak v letošních klíčových parlamentních volbách uspět a moci tak ovlivnit budoucí vývoj naší země směrem k suverénnímu národnímu státu, založenému na úctě k tradičním hodnotám.

MO ND Praha také vyjadřuje podporu stávajícímu národně-konzervativnímu politickému kursu a programu strany. Koketování s jakoukoli formou socialismu odmítá, podporuje sociálně-konzervativní model, v němž stát chrání domácí trh práce a sociálně slabé.

MO ND Praha i nadále považuje za klíčové hájit hodnoty jako je tradiční rodina, vlastenectví či svoboda projevu a stavět se důrazně proti globalizaci, liberalismu, Evropské unii a NATO.

MO ND Praha

Praha 17. ledna 2017