Řitní alpinismus

Pan-premier-a-Humphrey

EXISTUJÍ LIDÉ, KTEŘÍ PĚSTUJÍ SPORT, LIDOVĚ PŘEZDÍVANÝ ŘITNÍ ALPINISMUS, TAK INTENZIVNĚ, ŽE SE STÁVAJÍ SMĚŠNÝMI.

To však nic nemění na tom, že jsou větším ohrožením bezpečnosti státu, než samotný agresor. V současnosti jsou u moci, přijďte proto určitě ve dnech 7. – 8. října k volbám zastavit eurofilní a amerofilní řiťoalpinisty.

Podpořte č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!