Ukončení spolupráce s Otevřeme Česko

Národní demokracie a Aliance národních sil se rozhodly ke dni 14. července ukončit spolupráci s politickou stranou Otevřeme Česko. Důvodem je dlouhodobé neplnění smluvených závazků ze strany Otevřeme Česko.
Při našich jednáních, kdy se spolupráce s Otevřeme Česko domlouvala, se strana vydávala za silnou a za spolehlivého partnera. A to natolik, že jsme bez problémů souhlasili s tím, kandidovat na její kandidátce, tedy uznat její „vůdčí roli“. Tuto „vůdčí roli“ ale Otevřeme Česko nebylo schopno v praxi plnit.

Ze slibů nic nezůstalo, příprava volební kampaně byla neustále oddalována nekonečnými jednáními s Trikolórou, debata o volebním programu byla odsunována, ukázalo se, že tato politická strana nedisponuje téměř žádnými kandidáty (vyjma mediálně známých dvou až třech protagonistů), a především, tito protagonisté mysleli pouze na sebe. S naším vědomím vedli jednání s Trikolórou, ale až posléze jsme se dozvěděli, že se pouze snažili získat pro sebe místa na jejich kandidátce. Ustoupili tak dokonce od vlastního deklarovaného záměru kandidovat jako Otevřeme Česko normálnímu životu, jak jsme se původně domluvili.

Teprve když v tomto záměru neuspěli (Trikolóra jim nemohla nabídnout důstojná místa), vrátili se sice k původnímu plánu, ale po ztrátě důvěry už z naší strany nebylo možno ve spolupráci pokračovat ve stejném formátu.

Naši politickou práci bereme vážně. Těžko si umíme představit povolební spolupráci v Poslanecké sněmovně s někým, kdo už nyní (v rámci předvolební kampaně) nedrží své závazky, nebere ohledy na politické partnery a myslí pouze na sebe. Tyto charakterové vlastnosti nebyly vidět hned, odhalil je až čas.

Národní demokracie a Aliance národních sil se tak vracejí ke své původní dohodě, kterou uzavřely dne 27. května. I nadále vedou jednání s dalšími politickým subjekty či vlasteneckými sdruženími, které se dosud k žádnému volebnímu bloku nepřipojily. Pro účely voleb bude použit název druhé ze stran, protože více evokuje spojení těchto uskupení.

V Praze dne 15. července 2021

Za Aliance národních sil – PhDr. Vladimír Vítová
Za Národní demokracii – Adam B. Bartoš