Večery s COOBROU: Doporučujeme dvě přednášky o civilní ochraně

Dne 17. ledna a 7. února proběhnou v Praze na Novotného lávce 5 dvě přednášky, které pořádá Česká civilní ochrana obyvatelstva z.s. Na první promluví Ing. David Buchtela Ph.D. o civilní ochraně obyvatelstva v České republice, na druhé o laické ochraně před účinky zbraní hromadného ničení bude hovořit Ing. Vratislav Kašpar, CSc.