Vít Skalský: Co je poslední zdroj západního úpadku?

Předseda místního sdružení ND Plzeň a jeho širší zamyšlení nad úpadkem současného Západu.

Doufám, že některé z případných čtenářů maximálně vytočím. To je smysl následujícího textu. Jestliže někdo bude hodně rozčilený, je to známka, že text pochopil. Nacházíme se v Matrixu. Ve filmu Matrix to bylo jednoduché. Stačilo si vzít tabletku, aby se člověk probudil do reality. Ve skutečnosti je však proces probuzení mnohem bolestivější.
Prakticky bez odporu padl Náhorní Karabach. Lze předpokládat, že k tomu došlo po dohodě Turecka a Ruska. Rusko bude mít raději vedle sebe velké Turecko, než další kolonii USA. Proč neintervenovaly Spojené státy? USA jsou finanční oligarchie. Jakékoli paktování se spojenými státy je bezcenné. Arméni vsadili na špatnou kartu. Průměrný Američan je hloupý. Navíc je už v USA většina lidí s neevropským původem. Američan se rozhoduje podle masových sdělovacích prostředků, které v posledku vlastní finanční oligarchové. Jen v tom případě, kdy se nějaká politická záležitost týká zájmu amerických finančních oligarchů, Spojené státy intervenují.
Je vysoce pravděpodobné, že Náhorním Karabachem to nekončí. Na řadě je Arménie. Po Arménii přijde na řadu Řecko. Mezitím narůstá africká imigrace do Evropy. Italská premiérka, která se před volbami prezentovala jako Mussolini v sukni, podle očekávání demokraticky zklamala. Ve Francii je občanská válka. Z latentní fáze přechází do otevřeného konfliktu. V Německu představují Turci pátou kolonu. Takto by se nechalo dlouho pokračovat. Jak je to možné? Odpovědí je mnoho. Já se zaměřím na jednu, která asi bude nejvíce šokující.
Co je člověk? Člověk je z klasické definice živočich rozumový. Živočišná složka značí materii, racionální složka odkazuje k duchovní oblasti. Zatímco o materiální oblast člověka je v evropském prostoru bohatě postaráno, duch na druhé straně chřadne. Přitom duchovní oblast je mnohem důležitější. Je to právě duch, který z esenciální definice vymezuje člověka vůči zvířeti.
Evropan věří, že vlastní vědu. Věda má představovat jisté poznání, jenž stojí v protikladu k víře. Nicméně věda se na úrovni jednotlivce realizuje také jen v oblasti ducha. Někdo věří, že díky vědě má v některých oblastech jisté poznatky. Je však věda zdrojem celkového poznání? Antika měla v tomto jasno. Jedinou vědu představuje Logos. Je to duch, z kterého vznikají jednotlivé vědy (proto přívlastek „logie“ u jednotlivých vědních oborů). V podstatě stojí Logos na vrcholu pyramidy veškerého skutečně vědeckého lidského poznání. Logos produkuje ideje. Tyto ideje konstituují jak skutečnost, tak poznání skutečnosti. Formální vědy jako logika nebo matematika vycházejí deduktivně z idejí. Speciální vědy aplikují formální vědy na konkrétní skutečnost, aby induktivně došly k jistým závěrům.
Bohužel v evropském kontextu došlo v linii myšlení k velkému neštěstí. Zmiňované speciální vědy se odtrhly od ducha. Absolutizovaná byla hmota, nikoli duch. Co to udělalo s lidským duchem? Člověk začal věřit, že má vědu, nikoli víru. Což je osudově naivní. Víra je jen kvalita rozumu. V posledku na úrovni jednotlivce je věda vždy podřazena víře. Věříme tomu, s čím se ztotožňujeme poznáním a následně aktem vůle. KAŽDÝ SI SNADNO MŮŽE IDENTIFIKOVAT OBJEKTY SVÉ VÍRY PROSTŘEDNICTVÍM JEDNODUCHÉHO DOTAZOVÁNÍ. CO JE TO, O ČEM NEJSEM OCHOTEN POCHYBOVAT? TO, O ČEM NEPOCHYBUJI, TVOŘÍ OBSAH MÉ VÍRY. VÍRA NENÍ JEN V KOSTELE, ALE TÝKÁ SE KAŽDÉ RACIONÁLNÍ BYTOSTI.
Po nutném filosofickém intermezzu se vraťme ke konkrétní realitě. Máme zde muslima, který čerstvě vyráží z Afriky do Evropy. Věří, že Země je placatá. Proti němu stojí pokrokový Evropan, který ví, že Země je kulatá. Pokrokový Evropan nad to také věří, že je výsledkem materiální náhody. Že si může dělat, co chce. Že není objektivní morálka, že jeho psychika zanikne spolu s tělem ve chvíli fyzické smrti. Že neexistuje hierarchie ve stvoření. Evropan odmítá vyšší autoritu. Evropan věří, že vše je podřízeno pokroku k lepšímu. Muslima vítá jako pokrokové obohacení.
Teď teprve začíná cesta z Matrixu. Položme si otázku, kdo má pravdivější vědění? Kdo věří větším blbostem? Kdo je více člověkem? Muslim nebo pokrokový Evropan? Bohužel je odpověď velice bolestivá. Více je člověkem muslimský imigrant, než pokrokový (rádoby vědecký) Evropan. Muslimský analfabet je v podstatných otázkách méně odtržený od skutečnosti než pokrokář. Je celkem jedno, že věří na placatou Zemi. Jeho víra ho však staví nad Evropana. A vyšší víra je samozřejmě mnohem víc, než přesné vědomosti o nějakém aspektu hmotné skutečnosti.
Dnes není možné, aby se třeba průměrný Němec stal nacionalistou a pravověrným křesťanem. Brání mu v tom jeho víra. Základem jeho víry je oddělení se od takzvaného středověkého tmářství a nacismu. Lidská víra třídí dobro a zlo. Dnešní Němec má jako absolutní zlo svoji tradici. Dobro představuje pokrok. Je však možné, aby se Němec stal muslimem. Němci věří, že vše co přichází zevně k hrůzám, které měli napáchat, je dobré.
Čistě hypoteticky, co by se stalo, kdyby mávnutím kouzelného proutku všichni němečtí muži přešli k islámu? Budete se divit, ale lze předpokládat, že by tím okamžikem skončila imigrace z islámských zemí. Výsledkem formování lidské víry ze strany různých ideologií a pomýlených filosofických směrů je evropský člověk jako troska. Dnešní Evropan je debil, který věří větším blbostem než muslimský analfabet. Není schopen ani vlastní reprodukce, natož udržení státu. To je základem evropského vymírání a africké imigrace. Samozřejmě že věci hrají roli různí globální lumpové, nicméně hloupá víra Evropanů je nosným fundamentem jejich úspěchů.
Cesta z Matrixu je bolestivá. Záchrana je v hlavách lidí. Nicméně vzdát se falešné víry je nesmírně náročné. Většina vždy klesá ke konzumu a demoralizaci. Dnes jsme navíc v situaci, kdy Evropané nemají Platonovi strážce ducha a spravedlnosti. Evropské pseudoelity dokonce demoralizaci podporují. Výměna evropského obyvatelstva je takto nevyhnutelná. Evropani jsou díky jejich falešné víře méněcenní. Idealistická záchrana je v nedohlednu. Když přece Bůh neexistuje, tak kde by se v hmotném světě vzaly ideje, na kterých by Evropan participoval?
Bc. Vít Skalský, předseda ND Plzeň