Vláda kuje pikle. Hodlá zničit opozici a přijmout 6000 připrchlíků

Zatímco se mnozí ještě ani neprobudili z prázdninové letargie, naši politici schválili půl miliardy korun na přijetí tisíců vetřelců nebo zákaz večerních akcí na zahradách.

Těžko říct, zda si naši ústavní činitelé (či spíše ničitelé) vybrali k páchání těchto zákonů okurkovou sezónu právě proto, aby se o tom tolik lidí nedozvědělo a nezačali se bouřit – nebo jestli jim tento čas vyšel jen náhodou. Pravdou ovšem je, že tyto změny ani zdaleka nezpůsobily takový ohlas, jaký by si zasloužily (což bylo mj. zapříčiněno tutláním ze strany médií, která chtěla zabránit lidovým protestům). Proto jsem připravil shrnutí tří novinek, které mají potenciál do našich životů zasáhnout nejvíc.

Zákaz venkovních akcí po 22:00

Máte ve zvyku sednout si večer s přáteli na zahradu, popíjet a přitom si třeba zabrnkat na kytaru? Tak si od října nechte na něco podobného zajít chuť. Podle nového zákona totiž budou muset všechny podobné akce – včetně těch soukromých – končit do 22. hodiny. Výjimku musí předem schválit zastupitelstvo ve vyhlášce – což bude v praxi téměř nemožné. Jak aktuální jsou teď slova z písně Karla Kryla:

,,Byl hrozný tento stát, kde musel jsi se dívat,
jak zakázali hrát a zakázali zpívat…“

Pokud tedy budete večer pořádat na své vlastní zahradě přátelské posezení (a může to být i relativně klidná akce, která nebude nikterak rušit okolí, ale protáhne se přes 22. hodinu), stačí, abyste měli nepřejícné sousedy, kteří vás nahlásí na policii, a může vás to přijít pěkně draho.

Přijetí 6 000 připrchlíků

Útěchou vám nicméně může být skutečnost, že pokud se podaří zrealizovat další vládní návrh, bude venku v noci natolik nebezpečno, že žádné oslavy ani jiné akce nikoho lákat nebudou. Vláda totiž vyčlenila přes půl miliardy korun z peněz daňových poplatníků (tedy 50 Kč od každého občana!) na přijetí a integraci 6000 imigrantů. Tedy spíše pokus o integraci – protože je obecně známo, že připrchlíci z jiných kultur se v evropských státech neintegrují a ponechávají si původní zvyklosti, které jsou často v rozporu s našimi zákony. Což vláda jaksi opomněla.

Povšimněme si, že ten počet uprchlíváků navržený vládou je dokonce ještě vyšší, než jaký nám nařizují mnichovské kvóty. A jakkoliv vláda mlží, že nikoho přijímat nechce a že je to celé jen preventivní opatření, je zcela nepochybné, že nás vládní strany chtějí dostat na úroveň Francie, která je kvůli masám připrchlíků na pokraji občanské války. Proto jsou tyto strany naprosto nevolitelné – a to i v těchto krajských volbách, protože i tam jde v první řadě o celostátní témata.

Likvidace mimoparlamentní opozice

A krajské volby budou důležité i v tom ohledu, že pokud se uplatní další parlamentní návrh, budou to poslední relativně svobodné volby v našem státě. Parlament totiž nedávno schválil několik zákonů velmi podobných těm, se kterými přišel Hitler po svém nástupu k moci. A tyto zákony již podepsal i prezident Zeman (čímž zcela popřel svoji pronárodní rétoriku), takže pokud se lidé nevzbouří, začnou tyto zrůdnosti od příštího roku platit a patrně způsobí likvidaci velké části mimoparlamentní opozice.

Tyto novely totiž přinášejí privilegia pro strany, které jsou delší dobu v parlamentu, a zároveň velkou byrokratickou zátěž pro ty mimoparlamentní – z čehož je jasné, že to celé je šité na míru velkým stranám, aby byl zachován status quo. Z těch plánovaných změn jsem vybral pár nejdůležitějších, posuďte sami:

  • Strany, které jsou v parlamentu už 2 volební období, si budou moci založit vlastní neziskovky, skrz které budou dostávat ještě víc peněz z našich daní, než kolik dostávají teď.
  • Vznikne Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, který ovšem nebude nestranný, nýbrž bude složen ze zástupců parlamentních stran. Ti budou moci kdykoliv zahájit řízení proti ostatním politickým stranám a případně i pozastavit jejich činnost – čehož jistě budou zneužívat hlavně před volbami, aby se zbavili konkurence.
  • Každá politická strana bude si muset povinně zřídit 4 účty na každé své úrovni – a to přinese stranám další byrokratickou zátěž a řadu výdajů za bankovní poplatky (což bude velkým stranám lhostejné, ty si s tím poradí snadno, ale pro malé strany to může být likvidační).
  • U každé částky nad 1000 Kč, kterou někdo daruje straně, bude muset být písemná darovací smlouva. Tedy další byrokratická zátěž – viz předchozí bod.
  • U jakéhokoliv daru politické straně bude muset být uvedeno slovíčko ,,dar“ – pokud někdo tuto zdánlivou maličkost opomene, hrozí jemu i straně, které peníze poslal, pokuta až 2 miliony korun. A vzhledem k obsazení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran není pochyb o tom, že tyto pokuty budou rozdávány selektivně jen těm stranám, které jsou mimo parlament a mají ,,nepohodlné“ názory.
  • Strany budou muset zveřejňovat jména všech, kdo jim darovali peníze. Tento krok se mnohým může zdát užitečný, nicméně v sobě skrývá další zbraň proti opozici. Ty občany, kteří pošlou dar některé straně, která vystupuje proti kmotrům (jako je např. Národní demokracie), budou moci tito kmotři diskreditovat a dokonce i existenčně likvidovat – např. tím, že použijí své páky k tomu, aby tyto občany vyhodili z práce. A po pár takovýchto případech už lidé přestanou posílat straně peníze, protože budou mít obavy, aby se něco podobného nestalo i jim. Zato parlamentním stranám budou i nadále nabíhat miliony od kmotrů, nad čímž se nikdo nepozastaví.

Zajímavé je, že současná parlamentní ,,opozice“ se proti těmto změnám nijak výrazně nepostavila – což je příznak toho, že v parlamentu žádná skutečná opozice není. Co je ale ještě zajímavější, že pravdoláskařská média (která jinak ochotně zveličují politické nedostatky např. v Číně či v Rusku) najednou vůbec nevzrušuje, že u nás mají být zavedeny snad daleko horší restrikce vůči opozici, než jaké kritizují v cizině – a tím pádem se o tomto zákoně, který pohřbí i poslední zbytky české demokracie, skoro vůbec nemluví.

Proto je potřeba, aby se o této novele (ale i o ostatních popsaných plánech současné politické garnitury) dozvědělo co nejvíce lidí. Je potřeba vzbudit široký lidový odpor a vymést současnou parlamentní sebranku od koryt – protože jen takto můžeme všechny tyto šílenosti zastavit.

A nejlepší to bude vzít pěkně od kraje. Už v krajských volbách se totiž do určité míry rozdávají karty pro nadcházející volby parlamentní. Proto bychom měli zajistit, aby naši noví HATEMANI (čti hejtmani) nebyli HATEFREE. Což bude bezesporu hlavní úkol nadcházejících krajských voleb.

(Zvýšit karmu článku, popř. diskutovat, je možné zde.)