„Vyklízení“ squatu Klinika

Nejspíš každý občan republiky o ní slyšel. O objektu bývalé plicní kliniky v Praze Žižkově, co ji již po několik let okupuje a užívá ke svým rejdům levičácká agresívní agitka. Tyto neoklony svazáků z padesátých let, vyprofilované chlastem, fetem, principiálním nerespektováním jakýchkoliv společenských pravidel a zhoubným liberalismem však ani dnes, 2 roky po pravomocném rozhodnutí soudů o nezákonném zabrání objektu, nedokázal exekutor z místa vypráskat. 

Záležitosti věnovala dnes ČT celodenní pozornost.

Jaký to rozdíl v rozsahu a obsahu informování o akcích vlastenců! Nepřekvapí ani, že zatímco vlastence tato lžiprávní žumpa běžně nálepkuje jako pravičácké extrémisty, ne-li fašisty, tak tyto odporné společenské vředy, tuto sebranku  z „komunitního centra Klinika“, nazývá důsledně „aktivisty“.  

Exekutor „neměl koule“. Zajistil/nezajistil majetek, jak mu ukládá zákon.

Policie, kterou přizval, dohlížela spíš na to, aby se těm zmetkům, co se všem vysmívali do obličeje a záležitost si užívali jako happening, nic nestalo.

Rozumím. Když v r. 2014 nasadila policie na rozehnání této odporného spodiny, co se znovu a znovu navracela do objektu Kliniky, těžkooděnce, musela pak z podnětu vlastizrádné páté kolony (Amnesty International) čelit osočení z „nepřiměřeného“ použití síly. A tak se dnes nejspíš bojí.

Za squatem stojí velké peníze, právníci. Věděli jste například, že jedním z nich je Petr Uhl mladší? Ve stylu „škodí celá rodina“, když je synem té Šabatové a toho Petra Uhla staršího, co vymajdanizoval listopadový převrat 1989, když vypustil lež o zabití studenta Šmída?

Jo, tato akce není pro policii taková bezproblémová selanka, jako mnohahodinová razie v bytě předsedy ND Adama B. Bartoše před zraky dětí v předškolním věku. Ani zatčení ABB přímo z řečnického podia povolené demonstrace na Václaváku. Či nepřiměřené nezdůvodněné zadržení majetku strany ND a knih vydavatelství ABB, včetně pohádek. A kdyby Národní demokracie takto obsadila nezákonně objekt v majetku státu, nejspíš by nás všechny policie postřílela.

Policie by se měla přitom velmi zajímat o to, co se na Klinice děje, kdo tam chodí, koho tam schovávají.  A o to, kdo tento rezervoár nepracujících parazitických a pro společnost neperspektivních ničemů využívá k majdanizování v ulicích. Od koho a jaké vedou do kliniky penězovody. Měla by se zajímat o formální vedení squatu: Markétu Juřicovou, Terezu Virtovou a Marii Ferynu. O zdroje jejich příjmů, kdo si je pase.

ČT se podařilo dnes kouzlo nechtěného. Odvysílala, patrně v pominutí smyslů, kamerový záznam z interiérů a exteriérů objektu. Diváci se tak na vlastní oči mohli vidět ten neuvěřitelný chlív a feťácký brloh, ve který ta svoloč proměnila okolí a zejména interiéry Kliniky. K obrazu svému. Inu, komunitní centrum! Nestydí se to ovšem nazývat opravou a zvelebením prostor. – na záběry se podívejte třeba zde

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových svého času raději přenechal těmto špinavcům bezplatně objekt do užívání když je nedokázal vypráskat ven, Skvělé hájení zájmů daňových poplatníků! ÚZSVM přitom patří pod Ministerstvo financí, které má takový zájem na výběru daní.

Jsem optimista a předpokládám, že se nakonec objekt podaří vyklidit. Ale tím by to nemělo končit. Minimálně Správa dopravní železniční cesty by měla vyčíslit škody, které ji vznikly tím, že nemohla objekt užívat, musela nadále platit vysoké nájemné v jiných prostorách. A vymáhat je zejména na těch třech komsomolkách. Těm by navíc slušela taková pěkná několikatýdenní vyšetřovací vazba. Mohly by si tam třeba krátit chvíle sdílením svých feryn.

Ing. Alena Drvotová, členka předsednictva strany