fbpx

Zdeněk Chytra: Istanbulská úmluva

Zdeněk Chytra: Istanbulská úmluva

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (dále jen Istanbulská úmluva) je široké veřejnosti předkládána jako prostředek sloužící k prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí, kdy zastánci této úmluvy argumentují nutností její ratifikace.

Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva, která vysvětluje každý odstavec Úmluvy a uvádí přesné postupy, jak Úmluvu provádět. Potírání násilí na ženách a domácího násilí je v Úmluvě postaveno na genderové ideologii nebo také genderovém mainstreamingu, kde se v obou dokumentech tento termín vyskytuje sto padesát čtyřikrát. Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná.

Je pravděpodobné, že za své závěry také budu odsouzen jako dezinformátor, což se nyní již děje, nicméně v této rozborové zprávě jsem se snažil být maximálně věcný a poskytoval jsem argumenty, které buď v Istanbulské úmluvě a Důvodové zprávě přímo jsou, případně z nich jasně vyplývají. Argumenty, kvůli nimž s Istanbulskou úmluvou nesouhlasím, protože jsem přesvědčen, že implementace podobného textu je vhodná ve státech s ne tak vyspělým právním řádem, jaký má Česká republika a s kulturou, 

v níž žena skutečně není mužům rovnocenná – což ale není případ České republiky, kde se spíše stále více setkáváme s pozitivní diskriminací žen (např. při rozvodech a u opatrovnických soudů). 

Pokud by Česká republika chtěla smlouvu ratifikovat jako jakési symbolické gesto solidarity s oběťmi v jiných státech, je nutné si vyjednat výjimky z textu ohledně neakceptování článků 60 a 61 k azylové politice a dále všech článků, které se týkají přesahu do školství a také do rodinného práva.                                                       

Zdeněk Chytra, únor 2019

publikaci, která vychází jako sešit Národovecké knihovničky č. 15, si můžete objednat zde

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít